Starten in februari

Je kan de opleiding Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs niet alleen in september starten, maar ook in februari. Al vanaf februari leer je in de campus én daarbuiten. Je trekt eenmaal per week naar de kleuterklas waardoor theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. In je eerste semester spreken we over 'praktijkverkenning' om daarna over te gaan naar 'stage'.

Het reguliere traject

Je start met nieuwe opleidingsonderdelen, dus je hoeft niets op eigen houtje in te halen. In totaal duurt de opleiding voor jou zeven semesters. Klik hier om het programma te bekijken.

Je neemt in de periode februari-juni al een aantal opleidingsonderdelen op waardoor je traject het volgende jaar heel wat lichter wordt. 

Meer informatie?

Voor meer info rond starten bij het begin van het tweede semester, contacteer je de trajectbeheerder van onze opleiding: Mieke Fevery of bel je 09 234 88 13. Je kan ook naar de infoavond komen, op donderdag 19 december 2019 of donderdag 30 januari 2020 telkens van 18u00 tot 20u00 op campus Sint-Amandsberg. Van 18.30 - 19.00 uur is er een presentatie. Daarnaast kan je cursussen inkijken en heb je de kans om een meet&greet te hebben met een februari-student die vorig jaar startte. Tot dan? 

Het februaritraject start met een onthaalnamiddag op donderdag 6 februari 2020 om 13u. Kon je niet aanwezig zijn op de infosessies van 19 december of 30 januari? Dan verwachten we jou om 12u30. Deze onthaalnamiddag vindt plaats op onze campus in Sint-Amandsberg (Jozef Gérardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg)

De eerste lesdag voor de studenten die starten in februari vindt plaats op maandag 10 februari 2020

Het SWITCH-traject

Je kan via het SWITCH-traject ook in het tweede semester instappen.

Nog vragen?

Wil je meer informatie over starten in februari via SWITCH? Contacteer Nikolaas Arts of bel 09 234 88 40. Hij zal je uitnodigen voor een oriëntatiegesprek. Tijdens dat oriëntatiegesprek beantwoorden we al je praktische vragen zodat je goed kan inschatten wat de opleiding inhoudt. Verder zullen we samen stilstaan bij de vraag of de studie aansluit bij jouw specifieke situatie. De factoren motivatie, jouw studievaardigheden, steun van je omgeving en tijd (heb je voldoende tijd voor de opleiding?) komen aan bod.