SWITCH/VDAB: studeren en werken combineren

Droom je ervan om de juf of meester te worden van jonge kinderen? Wil je studeren combineren met werk of een gezin? Wil je een tweede diploma behalen? Dan kan je samen met ons studeren combineren via één van de drie SWITCH-trajecten waar we contact, begeleiding, opdoen van stage-ervaring en de zorg voor jou belangrijk vinden.

Download de brochure

Trajecten

Ga je voor een SWITCH-traject Educatieve bachelor kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool, dan zijn er drie mogelijkheden, afhankelijk van jouw situatie. 

 1. Nog niet in het bezit van een diploma in het hoger onderwijs? Dan heb je volgende optie:

  Voltijds studeren in een aangepast driejarig traject kan als je nog geen diploma hoger onderwijs behaalde. Afhankelijk van je situatie als werkzoekende kan je eventueel op steun van VDAB rekenen. In het voltijds driejarige traject heb je maximaal 3 dagen les (maandag, donderdag (als er geen stage gepland is), vrijdag – onder voorbehoud) zodat de studie gecombineerd kan worden met een gezin. Af en toe wordt een les/examen op een avond gepland. In het begin van de opleiding loop je wekelijks op donderdag stage. Gaandeweg doe je ook grotere stageblokken (meerdere dagen stage per week).
 2. Reeds in het bezit van een diploma hoger onderwijs? Dan heb je twee opties:


  a. Je kan studeren combineren met deeltijds werken of je gezin in een driejarig traject met vrijstellingen (bekijk het traject hier en bekijk hier de mogelijke vrijstellingen).
  Ook in het driejarige traject is vrijdag de vaste lesdag en benut je verder wekelijks op donderdag een vaste dag voor stage. Op die donderdagen worden ook soms lessen of bijkomende activiteiten voorzien. Mogelijks vinden enkele lessen/examens ook ’s avonds plaats.


  b. Wil je snel een bijkomend diploma Educatieve bachelor kleuteronderwijs behalen omdat je meer tijd aan je studie kan spenderen? Dan biedt het voltijdse tweejarige traject met vrijstellingen (bekijk het traject hier en bekijk hier de mogelijke  vrijstellingen) zeker een antwoord op je vraag. 

Je komt gemiddeld 2 dagen per week naar de campus voor les (maandag/donderdag (als er die dag geen stage gepland is) EN vrijdag -  onder voorbehoud) zodat de combinatie met je gezin mogelijk blijft. Op een aantal avonden heb je ook les of examens. In het begin van de opleiding loop je wekelijks op donderdag stage. Snel doe je ook grotere blokken stage (meerdere dagen per week).

Het is dus niet mogelijk om een SWITCH-opleiding Leraar kleuteronderwijs te volgen in combinatie met een voltijdse job omdat we resoluut kiezen voor voldoende contactonderwijs en stage. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wekelijkse contact met medestudenten en docenten bijdraagt tot studiesucces. Daarnaast is het belangrijk en fijn om te weten dat je terecht komt op een stageschool waar je stage loopt met een aantal SWITCH-medestudenten onder begeleiding van een stagebegeleider die het reilen en zeilen van switch goed kent.

 

Interesse?

Bekijk hier de uitgebreide folder van onze SWITCH-trajecten. Neem gerust contact op met Nikolaas Arts (09 234 88 40) voor vrijblijvende informatie.

Als de SWITCH-opleiding je interesseert, kan je inschrijven voor een oriëntatiegesprek. Dat kan plaatsvinden op een infodag of een moment dat past voor jou. Tijdens het oriëntatiegesprek beantwoorden we al je vragen zodat je goed kan inschatten wat de opleiding inhoudt. Verder staan we samen stil bij de vraag of de studie aansluit bij jouw specifieke situatie. De factoren motivatie, jouw studievaardigheden, steun van je omgeving en tijd komen aan bod. Na het oriëntatiegesprek ontvang je een attest van deelname waarmee je eventueel kan inschrijven voor de opleiding.

 • Wil je inschrijven voor een oriëntatiegesprek op een infodag? Via deze link  kan je inschrijven. Bij een succesvolle inschrijving krijg je een bevestigingsmail. Inschrijven voor een oriëntatiegesprek op een infodag, is wel noodzakelijk. Als je niet ingeschreven bent, kunnen de wachttijden oplopen tijdens drukke infodagen. 
 • Wil je inschrijven voor een oriëntatiegesprek op een andere dag dan de infodag? Dan maak je best een afspraak via mail met Nikolaas Arts.