Bachelor

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk, Werken en studeren combineren mogelijk, Afstandsonderwijs mogelijk, Starten in februari mogelijk, Leraar-In-Opleiding (LIO)-traject mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Benieuwd hoe het campusleven eruitziet dit academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Hoe ziet je opleiding eruit?

In het eerste jaar leggen we de basis van je opleiding en je vorming. We focussen op een brede kennismaking met de basisschool, op inhoud en didactiek van de leergebieden wiskunde, Nederlands en wereldoriëntatie. Dit alles gelinkt aan pedagogisch en didactisch handelen met veel interesse voor de leefwereld van kinderen. Vermits samenwerken vandaag de dag een van de basiscompetenties is van de leraar, zetten we vormen van teamteaching in van bij de start. In het tweede en derde jaar werken we verder vanuit dezelfde principes. We zetten ook in op maatschappelijke dienstverlening en op differentiatie en inclusie. Je kan ook keuzevakken kiezen en in het derde jaar een bachelorproef uitwerken.

In het begin van elk semester heb je elke week vier dagen les, in totaal maximaal 24 uur per week. Tijdens de week zijn er ook twee lesvrije dagdelen: ideaal om te studeren en opdrachten grondig uit te werken. In de tweede helft van elk semester heb je twee lesdagen en twee dagen atelier, 1 op de basisschool en 1 op de campus. In je leergroep zitten ongeveer 18 studenten. Ateliers volg je met twee leergroepen samen, andere lessen met vier leergroepen samen. De bedoeling is dat je uitgroeit tot een bekwame, kritische leraar. Dat doe je door kennis op te bouwen en vaardigheden en attitudes te verwerven.

Stages

Al in het eerste jaar staat de eerste echte stage op het programma. In het tweede jaar loop je drie weken stage. Je geeft niet alleen les, maar je neemt ook andere taken van de leraar op: toezicht, vergaderen, administratie, … Vanaf het derde jaar sta je zelfstandig voor de klas en doe je ook een keuzestage, bijvoorbeeld bij een CLB, een museum of in het buitengewoon onderwijs. De kers op de taart is een afstudeerstage van verschillende weken.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden