FAQ

Kan ik vrijstelling aanvragen binnen de lijn vakstudie?

Ja, het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor opleidingsonderdelen van de rubriek vakstudie. 

Ik heb al een lerarendiploma, kan ik vrijstelling krijgen binnen de lijn leraarschap?

Heb je al een diploma kleuteronderwijs, secundair onderwijs, master ped. wet. of SLO?
In schijf 1 krijg je vrijstelling van een aantal taken in verschillende modules.
In schijf 2 kun je afstuderen half maart.

Wat als ik nà de start van de opleiding bedenk dat ik graag leraar lager onderwijs wil worden?

Je kunt dan hoogstens de opleidingsonderdelen opnemen uit de vakstudie van het respectieve semester. Je traject wordt er niet korter door.
Je komt ook naar de infodag die zo dicht mogelijk bij je beslissing ligt: nl. die van februari. Een intakegesprek kan ten vroegste na die infodag.
Zo weet je zeker of dit een opleiding voor jou is. Voor meer info wat die rubriek betreft kun je mailen naar trajectbeheerderolo@arteveldehs.be

Kan ik de opleiding over meer dan 2 jaar spreiden?

Binnen de lijn vakstudie bestaat inderdaad de mogelijkheid om bv. vroeger vakken op te nemen en zo te spreiden. Dit doe je dan volledig in zelfstudie.
Binnen de lijn leraarschap moeten de modules werkplekleren in chronologische volgorde worden opgenomen. Er zijn 4 modules  in het eerste opleidingsjaar, idem voor het tweede opleidingsjaar.

Ik geniet nu van een werkloosheidsuitkering. Kan ik die behouden? Of kan ik er een aanvragen?

Informeer je grondig bij de RVA. Het is zeker niet evident om die uitkering te behouden of er een te ontvangen. Surf voor meer info naar www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35.

Kan ik een tegemoetkoming krijgen?

Je kan ondersteuning krijgen via VDAB of een vrijstelling bekomen bij RVA als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Zie www.vdab.be/diploma/hoger en www.centenvoorstudenten.be voor meer info. Je kunt ook informatie krijgen bij onze dienst Stuvo. Contactpersoon: Tine Vanveerdeghem tine.vanveerdeghem@arteveldehs.be

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Neen, dat kan niet.

Komt de opleiding in aanmerking voor educatief verlof?

Neen, dat is niet het geval.

Kan ik werk combineren met het opleidingsprogramma?

Dat is zeker niet evident. Je aanwezigheid is verplicht op maandag en dinsdag tijdens de modules. Ook tijdens de stageweken moet je de tijd voorzien om op de stageschool aanwezig te zijn. Er is natuurlijk ook de nodige studie- en werktijd om de taken en opdrachten tijdens de modules voor te bereiden en uit te werken.

Hoe loopt de info- en inschrijvingsprocedure?

 1. ​Je bent verplicht aanwezig op een infosessie tijdens een van de 4 infodagen. Voorafgaand inschrijven is niet nodig.
   
 2. De opleiding zoals ze voorligt, vind je heel interessant? Dan neem je contact op voor een verkennend gesprek.
   
 3. Na dit verkennend gesprek wil je graag inschrijven? Maak dan een afspraak met de trajectbeheerder.
  Je hebt daarvoor nodig: je diploma secundair onderwijs, je diploma hoger onderwijs en eventueel je vrijstellingsdossier.
   
 4. Om je inschrijving te finaliseren, betaal je op de campus Hoogpoort. Meer info over de openingsuren vind je op http://www.arteveldehogeschool.be/inschrijven