Verkorte opleiding

Je hebt al een bachelordiploma en wil een nieuwe richting inslaan? Je bent op zoek naar meer toekomstperspectief? Je vorige studie- of jobkeuze komt niet overeen met je nieuwe verwachtingen? Je droomde er altijd van om voor de klas te staan? Dan is deze verkorte opleiding van twee jaar wellicht iets voor jou!

Download de brochure

Voor wie?

Deze tweejarige opleiding richt zich tot studenten die minimaal een bachelordiploma hebben. Extra motivatie en doorzettingsvermogen om deze studie met een gezin te combineren, is noodzakelijk. Combinatie met een voltijdse job is onmogelijk, met een kleine deeltijdse job kan het wel.

Onze opleiding hanteert de methodiek van blended learning. De lessen met studenten en docenten vinden plaats op de campus, leerlingen en mentoren ontmoet je op de werkplek en zelfstudie plan je thuis op de andere momenten van de week.

Opleidingsprogramma

Er zijn 3 bouwstenen.

  1. Leraarschap. Doorheen de opleidingsonderdelen van deze lijn verwerf je de pedagogische en didactische kennis en vaardigheden die de basis vormen van je functioneren als leraar. Om de link tussen theorie en praktijk te verstevigen, zijn de opleidingsonderdelen gebaseerd op werkplekleren.
  2. Vakstudie. In deze opleidingsonderdelen komt de noodzakelijke basis- en achtergrondkennis aan bod van de leergebieden die je in de basisschool zal onderwijzen. De inhouden verwerf je voornamelijk via zelfstandig leren.
  3. Stage. Tijdens de stage neem je alle lessen in een klas gedurende één of meerdere weken over.
    In het eerste jaar heb je één week stage tijdens de eerste twee weken van mei. In het tweede jaar voorzien we in een langere stage van 6 weken, te plannen binnen de periode maart  - mei.

Het opleidingsprogramma vind je hier.  

Meer informatie over de verschillende opleidingsonderdelen kan je vinden op de ECTS-fiches

Organisatie

Wekelijks voorzien we in 2 opleidingsdagen, op maandag en dinsdag: een dag met werk- en hoorcolleges op de campus en een dag waarop je in de basisschool aan de slag gaat. Ook evaluatiemomenten vinden steeds op maandag en dinsdag plaats. 

Naast deze twee vaste opleidingsdagen moet je in voldoende tijd voorzien voor de voorbereiding en verwerking van lessen en taken. Een opleidingsjaar van 60 studiepunten komt neer op een studiebelasting van ongeveer 40 uur per week. Combinatie met een voltijdse job is onmogelijk, met een kleine deeltijdse job kan het wel.

Werk- en hoorcolleges

Gedurende het volledige academiejaar ben je wekelijks een dag aanwezig op de campus.

Werkplekleren

Gedurende het volledige academiejaar ben je wekelijks een dag aanwezig in de basisschool.

Daar ga je niet alleen zaken uit de opleiding toepassen, maar verrijk je ook je kennis en kunde. Dat kan door te observeren, les te geven, taken uit te voeren in het kader van de opleidingsonderdelen van de lijn leraarschap, betrokken te zijn bij de dagelijkse werking van de school …

Zowel de docenten, de mentoren op de werkplek als jijzelf zijn partners in je vorming . Kortom: de opleiding is een combinatie van learning on-the-job en learning off-the-job.

Start van de opleiding

De volledige opleiding start 16 september 2019.

Belangrijk:
Studenten die na 23 september 2019 inschrijven, kunnen niet meer deelnemen aan de volgende opleidingsonderdelen:

  • Kennismaken met de basisschool
  • Doelgericht werken
  • Werkvormen
  • Thematisch werken
  • Aanvangstage

Starten in februari kan enkel voor vakstudie. Daardoor kan je je studie verlichten. Het impliceert echter geen verkorting van het tweejarige traject.

Campus

De meeste lessen vinden plaats op campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent. Een aantal keer per semester vinden de sessies muzische domeinen plaats op campus Goudstraat.

De basisscholen waar het werkplekleren en de stages plaatsvinden, zijn scholen waarmee de opleiding nauwe samenwerkingsverbanden heeft. 

Infosessie en gesprek

Tijdens de infodagen op zaterdag (23 februari, 27 april en 29 juni 2019 ) zijn er twee infosessies om 11.00 en 14.30 uur op Campus Brusselsepoortstraat. Tijdens de infodag op woensdag 4 september 2019 zijn er twee infosessies om 16.00 en om 19.00 uur.

Tijdens een infosessie op de infodagen kom je alles te weten over het verkort traject. Overweeg je na deze sessie de opleiding te volgen, dan mail je naar verkorteopleiding.lageronderwijs@arteveldehs.be.
Afhankelijk van je vooropleiding bekijken we je specifieke leerroute.

Je wordt vervolgens door ons uitgenodigd voor een verkennend gesprek waarna je, indien je dit wenst, meteen kunt inschrijven.