Werkplektraject

Je hebt al een bachelordiploma en wil een nieuwe richting inslaan? Je bent op zoek naar meer toekomstperspectief? Je vorige studie- of jobkeuze komt niet overeen met je nieuwe verwachtingen? Je droomde er altijd van om voor de klas te staan? Dan bieden wij 2 keuzes: het werkplektraject en het flextraject.

Info over het werkplektraject vind je onmiddellijk hieronder. Scroll wat verder naar beneden en daar vind je de eerste info over het flextraject dat we starten in  september 2020. 

Download de brochure

Werkplektraject

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot studenten die minimaal een bachelordiploma hebben. Extra motivatie en doorzettingsvermogen om deze studie met een gezin te combineren, is noodzakelijk. Combinatie met een voltijdse job is onmogelijk, met een kleine deeltijdse job kan het wel. 

Onze opleiding hanteert de methodiek van blended learning. De lessen met studenten en docenten vinden plaats op de campus, leerlingen en mentoren ontmoet je op de werkplek en zelfstudie plan je thuis op de andere momenten van de week.

Opleidingsprogramma

Er zijn 3 bouwstenen.

 1. Leraarschap. Doorheen de opleidingsonderdelen van deze lijn verwerf je de pedagogische en didactische kennis en vaardigheden die de basis vormen van je functioneren als leraar. Om de link tussen theorie en praktijk te verstevigen, zijn de opleidingsonderdelen gebaseerd op werkplekleren.
 2. Vakstudie. In deze opleidingsonderdelen komt de noodzakelijke basis- en achtergrondkennis aan bod van de leergebieden die je in de basisschool zal onderwijzen. De inhouden verwerf je voornamelijk via zelfstandig leren.
 3. Stage. Tijdens de stage neem je alle lessen in een klas gedurende één of meerdere weken over.
  In het eerste jaar heb je één week stage tijdens de eerste twee weken van mei. In het tweede jaar voorzien we in een langere stage van 6 weken, te plannen binnen de periode maart  - mei.

Het opleidingsprogramma vind je hier.  

Meer informatie over de verschillende opleidingsonderdelen kan je vinden op de ECTS-fiches

Organisatie

Wekelijks voorzien we in 2 opleidingsdagen, op maandag en dinsdag: een dag met werk- en hoorcolleges op de campus en een dag waarop je in de basisschool aan de slag gaat. Ook evaluatiemomenten vinden steeds op maandag en dinsdag plaats. 

Naast deze twee vaste opleidingsdagen voorzie je voldoende werk- en studietijd voor de voorbereiding en verwerking van lessen en taken. Een opleidingsjaar van 60 studiepunten komt neer op een studiebelasting van ongeveer 40 uur per week. Combinatie met een voltijdse job is onmogelijk, met een kleine deeltijdse job kan het wel.

Werk- en hoorcolleges

Gedurende het volledige academiejaar ben je wekelijks een dag aanwezig op de campus.

Werkplekleren

Gedurende het volledige academiejaar ben je wekelijks een dag aanwezig in de basisschool. De basisscholen waar het werkplekleren en de stages plaatsvinden, zijn scholen waarmee de opleiding nauwe samenwerkingsverbanden heeft. 

Daar ga je niet alleen zaken uit de opleiding toepassen, maar verrijk je ook je kennis en kunde. Dat kan door te observeren, les te geven, taken uit te voeren in het kader van de opleidingsonderdelen van de lijn leraarschap, betrokken te zijn bij de dagelijkse werking van de school …

Zowel de docenten, de mentoren op de werkplek als jijzelf zijn partners in je vorming . Kortom: de opleiding is een combinatie van learning on-the-job en learning off-the-job.

Start van de opleiding

De opleiding start op 14 september 2020.

Belangrijk:
Studenten die na 21 september 2020 inschrijven, kunnen niet meer deelnemen aan de volgende opleidingsonderdelen:

 • Kennismaken met de basisschool
 • Doelgericht werken
 • Werkvormen
 • Thematisch werken
 • Aanvangstage

Starten in februari kan enkel voor vakstudie. Daardoor kan je je studie verlichten. Het impliceert echter geen verkorting van het tweejarige traject.

Infosessie en gesprek 

Tijdens de infodagen op zaterdag (7 maart, 25 april en 27 juni 2020 ) zijn er drie infosessies: om 11 uur, om 13 uur en om  en 15 uur op Campus Brusselsepoortstraat. Tijdens de infodag op woensdag  2 september 2020 zijn er twee infosessies om 16.00 en om 19.00 uur.

Tijdens een infosessie op de infodagen kom je alles te weten over het werkplektraject. Overweeg je na deze sessie de opleiding te volgen, dan mail je naar verkorteopleiding.lageronderwijs@arteveldehs.be.
Afhankelijk van je vooropleiding bekijken we je specifieke leerroute.

Je wordt vervolgens door ons uitgenodigd voor een verkennend gesprek waarna je, indien je dit wenst, meteen kunt inschrijven.

Campus

De meeste lessen vinden plaats op campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent. Een aantal keer per semester vinden de sessies muzische domeinen plaats op campus Goudstraat.

Flextraject: NIEUW! start op 21 september 2020!

Voor wie? 

Je hebt een bachelordiploma en bent op zoek naar een flexibel traject  om leraar lager onderwijs te worden. Je bent 's avonds beschikbaar (lessen vinden plaats op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond) en je geeft de voorkeur aan een combinatie van zelfstudie, contactonderwijs en stapsgewijs opgebouwde en begeleide praktijk. 

Praktische organisatie 

De opleiding bestaat uit 120 studiepunten, waarvan 45 studiepunten praktijk. Je kan het programma flexibel spreiden op basis van je persoonlijke situatie. Heb je al een lerarendiploma, dan kan je meer vrijstellingen krijgen en het traject in een kortere periode afleggen. De opleiding bevat 5 praktijkchecks van ongeveer 2 weken, en een langer periode van 6 werken. Tijdens het intakegesprek stellen we met jou een persoonlijk programma op. 

Opbouw programma 

Het programma bestaat uit 3 lijnen.

 • vakstudie: je verwerft de noodzakelijke basis- en achtergrondkennis van de leergebieden van de lagere school. Deze lijn steunt voornamelijk op zelfstandig leren.
 • pedagogisch en didactisch handelen: je verwerft alle pedagogische en didactische kennis en vaardigheden die je nodig hebt om in de basisschool aan de slag te gaan. Naast de algemene didactiek komt hier ook de didactiek van de verschillende leergebieden aan bod.
 • praktijkcheck: je past de theoretisch verworven kennis en vaardigheden toe in de klas.  je loopt praktijk in verschillende leerjaren van een basisschool. Deze praktijk gebeurt in scholen waarmee we als opneiding nauw samenwerken. Sta je zelf als klasleerkracht in de lagere school? Dan kan je een gedeelte van je praktijk opnemen binnen de werkuren, eventueel met een statuut van 'Leraar in opleiding' (LIO).

Infosessie en gesprek 

Tijdens de infodagen op campus Brusselsepoortstraat op zaterdag (7 maart, 25 april en 27 juni 2020 ) kun je doorlopend met je vragen bij docenten terecht. 

Tijdens die momenten kom je alles te weten over het flextraject. Afhankelijk van je vooropleiding bekijken we je specifieke leerroute.

Je wordt vervolgens door ons uitgenodigd voor een verkennend gesprek waarna je, indien je dit wenst, meteen kunt inschrijven.

Nog meer concrete info vind je vanaf februari op deze website!