Bachelor

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk, Werken en studeren combineren mogelijk, Afstandsonderwijs mogelijk, Starten in februari mogelijk, Leraar-In-Opleiding (LIO)-traject mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat

Benieuwd hoe het campusleven eruitziet dit academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Verkort traject en vrijstellingen

Heb je al een bachelordiploma en wil je een nieuwe richting inslaan? Ben je op zoek naar meer toekomstperspectief? Kwam je vorige studie- of jobkeuze niet overeen met je nieuwe verwachtingen? Droomde je er altijd al van om voor de klas te staan? Dan bieden wij twee keuzes: het werkplektraject en het flextraject.

Werkplektraject

Binnen het werkplektraject combineer je meteen theorie en praktijk. Vanaf de start van het academiejaar ga je wekelijks één dag aan de slag in de basisschool. Wekelijks heb je ook één dag met werkcolleges op de campus. Gedurende twee jaar verwerf je op deze manier bouwstenen die je als leraar goed van pas zullen komen. Het programma is opgebouwd uit modules waar didactiek en pedagogiek geïntegreerd aan bod komen; daarnaast is er ook ruime aandacht voor de inhoudelijke bagage die je als leraar moet hebben.

Het opleidingsprogramma van het werkplektraject vind je  hier

De werkplek- en lesdagen zijn steeds op maandag en dinsdag gepland, ook evaluatiemomenten vinden steeds op deze dagen plaats. Daarnaast heb je in het eerste jaar één week stage in de eerste week van mei, in het tweede jaar voorzien we een langere stage van zes weken, te plannen binnen de periode van maart tot eind mei.

Het werkplekleren gaat door in scholen waar we als opleiding nauwer mee samenwerken. Je staat met verschillende studenten van het werkplektraject op één school; leren in teamverband is immers één van de uitgangspunten van het werkplektraject. Bij het toekennen van de werkplekscholen houden we rekening met wat voor jou praktisch haalbaar is.

Doorheen het traject word je begeleid door een werkplekcoach vanuit de opleiding. Studenten van het werkplektraject hebben steeds samen les van een klein docententeam. Hierdoor is er een nauw contact tussen studenten onderling en studenten en docenten; een grote troef van het werkplektraject.

Naast de twee vaste dagen vraagt deze opleiding nog behoorlijk wat werk- en studietijd voor de voorbereiding en verwerking van lessen en taken. Een opleidingsjaar van 60 studiepunten komt neer op een studiebelasting van ongeveer 40 uur per week. Combinatie met een voltijdse job is daardoor onmogelijk, met een kleine deeltijdse job kan het wel mits je hierin de nodige flexibiliteit hebt voor het plannen van de stages.

Het werkplektraject start op 14 september 2020. Februaristart is enkel mogelijk voor vakken uit de lijn ‘vakstudie’.

Flextraject (Nieuw! Start op 14 september 2020)

Binnen het flextraject stel je een programma op maat op basis van je persoonlijke situatie samen. Je combineert inhoudelijke vakken en pedagogisch- didactische vakken afhankelijk van hoeveel tijd jij kan vrijmaken voor de studie. Ben je er klaar voor, dan doe je een ‘praktijkcheck’ in de lagere school.

Het opleidingsprogramma van het flextraject vind je hier.

Voor elk pedagogisch en didactisch vak bieden we een 3-tal interactieve sessies aan. Tijdens deze momenten zetten we volop in op begeleiding. Ze vinden plaats op woensdag- of donderdagavond.

Het aantal studiepunten hangt samen met je initiële diploma maar het programma bestaat in principe uit 120 studiepunten, waarvan 45 studiepunten praktijk.

De duur van het flextraject is uiteraard afhankelijk van hoeveel studiepunten je per jaar opneemt. Als leraar kan je het traject in minimum 1,5 jaar afwerken. Met een ander bachelordiploma moet je rekenen op minimum 2 jaar. Je kunt het traject ook over langere tijd spreiden. Alles hangt af van je persoonlijke situatie en de tijd die je hebt om te investeren in de opleiding.

Heb je al een lerarendiploma, dan kan je meer vrijstellingen krijgen en het traject in een kortere periode afleggen. Tijdens het trajectgesprek stellen we met jou een persoonlijk programma op.

De opleiding bevat vijf praktijkchecks van ongeveer twee weken en een langere periode van zes weken. Deze stapsgewijs opgebouwde praktijk wordt begeleid vanuit de opleiding, en gaat in regel door in scholen toegekend door de opleiding. Je mag je school zelf kiezen. 

Sta je zelf als klasleerkracht in de lagere school? Binnen het flextraject is een LIO-traject (Leraar In Opleiding) mogelijk.

Het flextraject start op maandag 14  september 2020. Februaristart is mogelijk in dit traject.

Meer info over het werkplektraject en het flextraject?

Om je maximaal te informeren organiseren we volgend aanbod:

·         een introductieclip over het werkplektraject en flextraject.

·         een filmpje over de campus.  Beide vind je op deze pagina

Met vragen allerhande rond het werkplektraject of het flextraject kan je mailen naar lageronderwijsopmaat@arteveldehs.be

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden