Aardrijkskunde

Je bekijkt de wereld door een geografische bril:

Waarom gebeurt wat waar? Waarom is die locatie zo aantrekkelijk voor toeristen? Waarom is die landbouw- of industrietak daar sterk vertegenwoordigd? Waarom migreren zovelen vanuit dat land? Waarom zijn er daar zoveel orkanen? ...

We zoeken naar een antwoord op dergelijke fascinerende vragen via de verschillende onderdelen van aardrijkskunde: fysische aardrijkskunde (o.a. klimaatverandering, platentektoniek, vorming van reliëf, bodem), sociaal-economische aardrijkskunde (o.a. ruimtegebruik, bevolkingsspreiding, globalisering, duurzaamheidskwesties), cartografie en GIS, en kosmografie.

We werken zo interactief mogelijk en brengen de wereld binnen in de klasmuren via multimedia. Er zijn ook projecten en practica. Uiteraard trekken we er ook regelmatig op uit om terreinwerk te doen.

  • Geen specifieke voorkennis vereist, wel brede algemene kennis
  • Goede combinatie met STEM-vakken zoals natuurwetenschappen, biologie, fysica, techniek, wiskunde en informatica, en met sociaal-economische vakken zoals geschiedenis en economie. Ook de taalvakken Nederlands, Frans en Engels vormen een goede combinatie.

 

 

Veelgestelde vragen over aardrijkskunde

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak aardrijkskunde?