Veelgestelde vragen aardrijkskunde

FAQ aardrijkskunde

Heb ik een ruime topografische kennis nodig?

Iemand die voor leerkracht aardrijkskunde studeert, heeft uiteraard nood aan een degelijke topografische kennis. We verwachten een basiskennis, maar we leren je ook hoe je deze kennis kan uitbreiden. We toetsen je groei bij elk examen. Let wel, aardrijkskunde is veel meer dan een topografische kennis! De nadruk in het vak ligt uiteraard op alle fysische en socio-economische processen die het uitzicht van het landschap bepalen.

Moet ik een brede algemene kennis hebben?

Vanzelfsprekend heeft een toekomstige leerkracht aardrijkskunde een brede interesse en een degelijke achtergrondkennis. Je maakt als leerkracht aardrijkskunde  immers gebruik van een waaier aan hulpwetenschappen, zoals natuurwetenschappen, wiskunde, geschiedenis en economie. Basiskennis over deze hulpwetenschappen stelt je in staat om de vakinhouden aardrijkskunde ten gronde te begrijpen en bovenal om de aangeleerde technieken en (ICT-)vaardigheden succesvol in de praktijk te brengen. Vaardigheden staan dus centraal, maar geen vaardigheden zonder een degelijke parate kennis!

Ga ik geregeld buiten de campus aan de slag?

De ideale les aardrijkskunde is die op het terrein; de wereld is immers ons studieobject! Dit ideaal is echter vaak niet haalbaar. Noodgedwongen wordt de wereld via beeldmateriaal  binnen de klasmuren voorgesteld. Echter, die projectie van de werkelijkheid vervangt geenszins het terreinwerk. In het eerste jaar wordt dan ook in minstens één dag terreinwerk voorzien en in het tweede jaar neemt het aantal excursiedagen toe tot een tweedaagse excursie en meerdere halve dagen terreinwerk. 

Zijn er taken en opdrachten voor het vak?

Bepaalde onderdelen van de vakinhouden worden via taken in zelfstudietijd, opdrachten af te werken na de contacturen, bezoek aan tentoonstellingen, e.d. aangebracht. De te bereiken competenties zijn hierin steeds verwerkt. Doorgaans krijg je bij het begin van het academiejaar de opgave van alle taken, met hun deadline. Het merendeel van vakinhouden en -vaardigheden wordt evenwel tijdens de contacturen aangeleerd en ingeoefend

Heb ik didactisch materiaal nodig?

Heel wat instrumenten die terreinwaarnemingen vergemakkelijken, zoals een GPS en bodemboor, zijn aanwezig in ons vaklokaal en zijn bijgevolg steeds ter beschikking van de studenten. Toch verwachten we van jou dat je naast de syllabi, enkele boeken en de leerwerkboeken van een leermethode aardrijkskunde voor het secundair onderwijs, ook een kompas koopt. De minimale functies, de richtprijs en de verkoopadressen hiervan, worden na je inschrijving meegedeeld.

Moet ik een bepaalde vooropleiding gevolgd hebben?

Een wetenschappelijke vooropleiding is niet nodig. Heel wat studenten aardrijkskunde komen uit een niet-wetenschappelijke aso-richting en hebben in het secundair dus meestal één uur aardrijkskunde per week gehad. Sterke studenten uit een al dan niet wetenschappelijke tso-richting hebben ook een mooie kans op slagen. Maar het is moeilijk om algemene uitspraken te doen. Naast je intrinsieke kwaliteiten zijn ook je interesse, werkkracht, inzet en doorzettingsvermogen van groot belang.

Hoe word ik begeleid voor het vak?

Voor elk opleidingsonderdeel van het vak is er leercoaching voorzien. Dit kan een geroosterd moment zijn tijdens de contacturen, waarbij de docent oefenvragen voorziet, of het kan ook studentgestuurd zijn, waarbij je zelf je inhoudelijke vragen en problemen aan de docent voorlegt. Vanzelfsprekend kan je ook tijdens en na de contacturen bij je docent terecht. Indien nodig kan je ook een afspraak maken met de docent voor een uitgebreid gesprek.

Hoe snel kom ik voor de klas te staan?

In het eerste semester van het eerste jaar leer je in de lessen vakdidactiek de basisprincipes van een goede les aardrijkskunde. We stellen je hierbij een aantal voorbeeldlessen voor, via verschillende denkmodellen. Bepaalde lesonderwerpen zijn namelijk heel gemakkelijk in een denkmodel of sjabloon te gieten. Intussen leer je in de lessen algemene didactiek stap voor stap hoe je met succes een lesvoorbereiding opbouwt. Bij de start van het tweede semester leg je al het aangeleerde samen en werk je enkele lesvoorbereidingen aardrijkskunde uit, die je vervolgens aan je medestudenten op de campus in de praktijk brengt. Vanaf het tweede jaar volgt de praktijk op de stageschool en verruim je je vakdidactische kennis in bijkomende lessen vakdidactiek en algemene didactiek.