Waar kan ik aan de slag met mijn diploma aardrijkskunde?

Je hebt lesbevoegdheid als:

 • Leraar aardrijkskunde in de 1ste graad secundair onderwijs (a- en b-stroom) en 2de graad van het ASO, TSO en KSO.
 • Leraar maatschappelijke vorming in de 1ste graad  secundair onderwijs. (b-stroom)
 • Leraar maatschappelijke vorming in de 2de en 3de graad van het BSO.
 • Leraar project algemene vakken in de 2de en 3de graad van het BSO.
 • Leraar natuur, ruimte en techniek in de 1ste graad secundair onderwijs (a- en b-stroom).
 • Leraar natuur en ruimte in de 1ste graad secundair onderwijs (b-stroom).
 • Leraar mens en samenleving in de 1ste graad secundair onderwijs (a- en b-stroom).
 • Leraar aardrijkskunde in de 3e graad ASO, TSO en KSO bij schaarste aan masters geografie.
 • Leraar aardrijkskunde in het volwassenenonderwijs.
 • Praktijklector aardrijkskunde in de lerarenopleiding.

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Natuurgids of medewerker in natuurgerichte diensten.
 • Reisleider, gids of kantoorfunctie in een reisbureau of toeristische dienst.
 • Educatief medewerker in musea, bv. Museum voor Natuurwetenschappen.
 • GIS-medewerker in bedrijven en gemeentelijke diensten.
 • Onderzoeker in milieugerichte bedrijven.