Bedrijfsorganisatie

Heb je een grote interesse in de werking van ondernemingen (office and retail, marketing, logistiek, business support en boekhouding)? Kan je goed overweg met software? Hou je van het structureren, plannen, organiseren en uitvoeren van taken? Welkom bij het onderwijsvak bedrijfsorganisatie! Jij bereidt je leerlingen voor op een job in het bedrijfsleven: (computer)boekhouden, software voor het beheersen van de documentenstroom, business-supporttoepassingen, werken in een virtuele kantooromgeving…

Je verkent manieren om multimediale en interactieve werkvormen in je lessen in te zetten en de actualiteit te integreren. Je ontdekt hoe leerlingen gericht op het internet informatie kunnen opzoeken, verwerken en grafisch voorstellen. Ten slotte leer je leuke uitstappen maken en doelgerichte evaluatiemethodes toepassen.

  • Geen specifieke voorkennis vereist
  • Ideaal indien interesse in een economische professionele bacheloropleiding
  • Check onze Facebookpagina
  • Intensieve begeleiding in kleine groepen
  • Ook ideaal diploma om in het bedrijfsleven te stappen
  • Oprichten van een virtueel bedrijf
  • Bedrijfsorganisatie focust vooral op het bedrijfsleven en het verwerven van vaardigheden, het onderwijsvak economie behandelt de brede maatschappij en is meer kennisgericht

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma bedrijfsorganisatie?

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak bedrijfsorganisatie?