Waar kan ik aan de slag met mijn diploma economie?

Lesbevoegdheid:

Je bent bevoegd voor alle economische vakken (economie, toegepaste economie, bedrijfseconomie, handel ...) in de eerste graad, de tweede graad van het aso, tso en voor  bepaalde economische vakken in de 2 de en 3 de graad bso. In de praktijk betekent dat meestal:

  • Socio-economische initiatie (SEI) in de eerste graad
  • Mens en maatschappij
  • Economie in het aso
  • Toegepaste economie in het tso en bso
  • Bedrijfsbeheer in de derde graad van het bso
  • Volwassenenonderwijs: economisch avondonderwijs gericht naar een zelfstandigenopleiding

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Bank- en verzekeringswezen
  • Bedrijfsleven: functie in een administratieve en commerciële afdeling in een privé-onderneming