Engels

Ben je gefascineerd door de Engelse taal en zou je die passie graag delen met jongeren? Houd je ervan om je taalvaardigheid steeds te verbeteren en ben je geboeid door wat er leeft in Engelssprekende landen? Lees je graag een goed boek, liefst van je favoriete Engelstalige auteur? Welkom bij het onderwijsvak Engels!

Met een totaalaanpak laten we alle vereiste kennis en vaardigheden aan bod komen: van woordenschat en grammatica tot mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. We hebben ook veel aandacht voor cultuur en literatuur, zowel in de actualiteit als vanuit een historisch perspectief. We bestuderen de tendensen in de vreemdetalendidactiek en werken vaak met uitdagende (groeps)projecten.

  • Een taal leer je niet alleen door lessen te volgen en examens voor te bereiden. Een taal leer je in de eerste plaats door er veel mee in contact te komen. De mate van vertrouwdheid met de Engelse taal is dus een van de factoren die je slaagkansen vergroten.

  • Interessemotivatie en werklust zijn wel belangrijke troeven om te slagen als je slechts één uur Engels in het secundair onderwijs hebt gevolgd. Heb je geen Engels gehad in je vooropleiding? Een nauwgezette opvolging en extra inspanningen zijn nodig om de hoeveelheid nieuwe leerstof te verwerken.

  • Studiereis naar Oxford, ook buitenlandse studie- of stageperiode mogelijk

Veelgestelde vragen over Engels

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma Engels?

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak Engels?