Waar kan ik aan de slag met mijn diploma Engels?

Lesbevoegdheid:

  • Lesgever Engels in de eerste graad, in de tweede graad van het aso, tso en bso en in de derde graad van het bso
  • Onderwijs in het buitenland: een aantal studenten heeft werk gevonden in Engelse scholen.

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Banksector
  • Verzekeringen
  • Mutualiteiten
  • Secretariaat (zowel op scholen als in de privésector)
  • Vakbond
  • Onderwijs- en algemene uitgeverijen
  • Internationale arbeidsmarkt
  • Privésector