Veelgestelde vragen Frans

Welke vaardigheden komen aan bod?

De vijf communicatieve vaardigheden komen aan bod, zowel de receptieve (luisteren/begrijpen en lezen) als de productieve (spreken, aan een gesprek deelnemen, schrijven).

Welke leerstof wordt behandeld in de vakstudie?

Het uitgangspunt is de leerstof waarvoor je als toekomstige bachelor bevoegd bent als leraar, met name in de eerste graad, de tweede graad van het aso, tso en bso en de derde graad in het bso. We delen de leerstof op in verschillende onderdelen die we uitdiepen: grammatica, taal en cultuur, literatuur ...

Wat is praktijk van het Frans?

In de cursus Praktijk van het Frans als vreemde taal leer je op een efficiënte en aantrekkelijke manier de taal onderwijzen. We bespreken de leerplannen en je maakt kennis met een waaier aan verschillende handboeken en methodes voor de vakleerkracht Frans.

Je leert ook hoe je een les moet voorbereiden, welke werkvormen je kan hanteren en hoe je de leerinhouden kan structureren en overbrengen. De evolutie in de vreemdetalendidactiek komt ook aan bod. Er is tevens aandacht voor de CLIL-methodiek.

Hoeveel boeken moet ik lezen?

Vijf of zes per jaar. De boekenlijst verschijnt op de elektronische leeromgeving bij het begin van elk semester.

Hoe worden vakstudie, vakdidactiek en project Frans geëvalueerd?

We passen verschillende evaluatievormen toe: schriftelijke examens, mondelinge examens, werkstukken, observaties en schriftelijke en mondelinge presentaties.

Zijn er buitenlandse ervaringen?

De studiereis naar Parijs tijdens Project 1 is een verplicht onderdeel. In Project 2 werk je met een groepje medestudenten aan het opstellen en voorbereiden van een excursie naar, bijvoorbeeld, Rijsel voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Een buitenlandse stage kan in de laatste stageperiode in het derde jaar.