Waar kan ik aan de slag met mijn diploma Frans?

Lesbevoegdheid

 • Lesgever in de eerste en tweede graad van het aso, tso en kso en in de eerste, tweede en derde graad van het bso
 • volwassenenonderwijs (avond- en weekendonderwijs)
 • privéonderwijs (inhaallessen, taalcursussen … )

 

Perspectieven buiten het onderwijs

 • Secretariaatsmedewerker (ook in het onderwijs)
 • Uitgeverijen
 • Medewerker/auteur van handboeken
 • Verkoper/vertegenwoordiger
 • Bibliotheekmedewerker
 • Toerisme
 • Infodiensten (bijvoorbeeld voor toerisme)
 • Baliemedewerker
 • Begeleider van groepen bij uitstappen en reizen
 • Medewerker aan evenementen
 • Tweetalig bediende
 • Administratieve medewerker