Gezondheidsopvoeding

Je gaat op ontdekking naar:

 • wat een mens gezond en weerbaar maakt in de maatschappij van vandaag en morgen
 • wat een gezonde levensstijl inhoudt
 • welke impact heeft een gezonde levensstijl op jezelf en anderen
 • hoe gezondheidsbevordering wordt toegepast in diverse domeinen van de gezondheidszorg (beroepscontexten)

eerste foto op pagina oso VV

De lessen zijn een combinatie van theoretisch wetenschappelijk onderbouwde inhouden en praktische vaardigheden i.v.m.:

 • gezonde voeding en leefomgeving
 • geestelijke gezondheidsbevordering
 • maatschappelijk welzijn
 • sociaal gedrag van mensen

Met extra aandacht voor:

 • onderzoekend leren
 • samenwerkend leren
 • diversiteit en multiculturaliteit
 • duurzaamheid
 • hygiënisch, milieubewust, veilig, ergonomisch en economisch handelen
 • georganiseerd werken


Pluspunten:

 • opleiding speelt volledig in op de vernieuwingen van het secundair onderwijs
  • voor het vak mens en samenleving (in 1A)
  • voor het domein maatschappij en welzijn (1ste t.e.m. 3de graad)
 • geïntegreerde lesaanpak met een gezond evenwicht tussen theorie en praktijk
 • eigen creatieve inbreng krijgt veel kansen in tal van lessen

Extra aandachtspunten!

 • Basiskennis chemie/anatomie is vereist. (op eigen initiatief kan een instapcursus chemie gevolgd worden vóór de start van het academiejaar)
 • De lessen vakstudie worden geroosterd op 1 vaste dag per week. Ook studenten die gezondheidsopvoeding in afstandsonderwijs volgen, zijn hierop verplicht aanwezig!

Waar kan ik terecht met mijn diploma gezondheidsopvoeding?

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak gezondheidsopvoeding?