Waar kan ik aan de slag met mijn diploma bedrijfsorganisatie?

Lesbevoegdheid:

  • In de eerste graad aso (SEI) en de eerste en tweede graad van het tso en bso en de derde graad van het bso. In de praktijk gaat het meestal om de handelsvakken in het tso en bso en bedrijfsbeheer in de derde graad van het bso
  • Volwassenenonderwijs: economisch avondonderwijs gericht naar een zelfstandigenopleiding

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Bank- en verzekeringswereld
  • Bedrijfsleven: administratieve en/of commerciële functies