Islamitische godsdienst

 

Het onderwijsvak islamitische godsdienst leidt je op tot leraar islamitische godsdienst. De lessen islamitische godsdienst nodigen jongeren uit om te genieten van de kennis, het begrip, de wijsheid en de verlichting die de Koran hun in deze 21ste-eeuwse kennismaatschappij biedt.

Onze aanpak

Het doel van dit vak is in de eerste plaats islamitische leerlingen hun eigen godsdienst te leren begrijpen volgens de wetenschappelijke gegevens van de islamitische godsdienstwetenschappen.

Daarnaast vestigen we de aandacht op onderwijs, godsdienst en ontwikkelingen in de wereld op het vlak van godsdienstonderricht. Specifiek zoomen we in op de ontwikkelingen in de Europese Unie rond de benadering en normen van godsdienst, onderwijs en godsdienstonderwijs.

De lessen staan de studenten bij in hun zoektocht naar zingeving, helpen hen het bestaan beter te begrijpen en waarschuwen hen geen gevangenen te zijn van zichzelf. We streven naar de vorming van aangename persoonlijkheden:

  • die een bijzondere belangstelling voor de islam ontwikkelen, de religieuze concepten correct gebruiken, zichzelf juist  uitdrukken, communiceren, problemen oplossen, wetenschappelijk denken, in vraag stellen, onderzoeken en bekritiseren;
  • die zichzelf, de samenleving, het culturele erfgoed van de mensheid, de natuur en andere denkwijzen erkennen en respecteren;
  • die wetenschappelijke, morele, humanitaire en culturele waarden uitdragen en zich gezond en evenwichtig ontwikkelen;
  • die voorbereid worden op het leven in de maatschappij door hun interesses, talenten en capaciteiten te ontwikkelen.

FAQ islamitische godsdienst

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak islamitische godsdienst?