Veelgestelde vragen katholieke godsdienst

Moet ik gelovig zijn om het vak katholieke godsdienst te volgen?

We verwachten een kritische loyaliteit ten opzichte van het christelijke geloof en de katholieke kerk. Dat betekent dat je vanuit een betrokkenheid met het katholieke geloof bereid bent om deel te nemen aan een constructieve dialoog rond het geloof, het christendom en levensbeschouwing in het algemeen.

Wanneer je het vak katholieke godsdienst ook wil onderwijzen, moet je katholiek gedoopt zijn.

Heeft het beroep van leraar katholieke godsdienst nog toekomst? Wordt het vak binnenkort niet afgeschaft in het secundair onderwijs?

De laatste jaren gaan stemmen op om het vak katholieke godsdienst op school af te schaffen en te vervangen door een algemeen vak ‘over godsdiensten’.

In de grondwet staan immers twee belangrijke principes: de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van religie/levensbeschouwing. Vrijheid van onderwijs betekent dat ouders mogen kiezen of hun kinderen school lopen in een school georganiseerd door de overheid (gemeente, provincie, gemeenschap ...) of in een school gebaseerd op een religieuze/levensbeschouwelijke visie (vrij onderwijs).Ook al klinken de stemmen weleens luid via de media, toch zal dat niet zomaar gebeuren, gezien het feit dat levensbeschouwelijke vorming is opgenomen in de grondwet.

Komt de Bijbel veel aan bod tijdens de lessen?

De studie van de Bijbel (zowel het Oude als het Nieuwe Verbond) komt uitgebreid aan bod. We bestuderen de teksten vanuit de historisch-kritische methode.

Daarna achterhalen we de betekenis van de teksten voor onszelf en jongeren vandaag. Ten slotte gaan we na hoe we met Bijbelteksten op een didactisch verantwoorde manier aan de slag kunnen in de klas.

Komen de wereldreligies aan bod?

In een multiculturele en pluralistische samenleving worden we geconfronteerd met andere levensbeschouwelijke visies. Het is belangrijk om als toekomstige godsdienstleraar een degelijk inzicht te verwerven in de krachtlijnen van de andere godsdiensten en levensbeschouwingen.

Wanneer we de andere levensbeschouwelijke visies bespreken, vertrekken we vanuit onze katholieke/christelijke identiteit. Van een leraar godsdienst wordt immers verwacht dat hij/zij de eigen levende traditie kent en in open dialoog kan treden met andere levensbeschouwelijke tradities.

Hoe moeilijk is katholieke godsdienst? Kan ik vanuit een tso- of bso-richting het vak volgen?

Wij willen een degelijke basis en achtergrondinformatie bieden. Van jou vragen we enige inwerking in het studiemateriaal. Met andere woorden: het vak vraagt studie- en leeswerk. Daar kan je niet omheen.

Wanneer je de lessen aandachtig volgt, consequent de leerstof bijhoudt en de opdrachten nauwgezet uitvoert, kan je zonder twijfel slagen.

Welke lesbevoegdheid krijg ik?

Een leraar katholieke godsdienst kan rooms-katholieke godsdienst geven in het officieel en het vrij onderwijs. De tewerkstelling start altijd met een engagementsverklaring: je volgt het geldende leerplan en verklaart door het sacrament van het doopsel tot de rooms-katholieke kerk te behoren.

Als er een vacature is voor uren RK godsdienst, draagt de inspecteur-adviseur een kandidaat voor de functie voor. De inrichtende macht van de school stelt de leerkracht uiteindelijk aan.