Waar kan ik aan de slag met mijn diploma katholieke godsdienst?

Lesbevoegdheid:

  • Eerste graad A en B, tweede graad van het aso, tso, bso en kso en derde graad in het bso

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Sociaal-culturele bewegingen van het christelijke middenveld (Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Pax Christi … )
  • Non-profit sector
  • Redactie van christelijk geïnspireerde weekbladen
  • Christelijk vormingswerk: bezinningsdagen, animatie in abdijhuizen …
  • Pastorale werkveld (parochiewerk, zorgsector … )