Veelgestelde vragen Latijn

Wat is praktijk Latijn/vakdidactiek Latijn?

In dit onderdeel word je getraind om het vak Latijn anno 2019 op een efficiënte en aantrekkelijke manier te onderwijzen. Zo leer je grammatica op een gestructureerde manier overbrengen en inoefenen met je leerlingen. Verder leer je hoe je met je leerlingen Latijnse teksten kunt lezen en actualiseren, hoe je hun woordenschatkennis op peil kan houden en hoe je mythen en cultuur in de les aan bod brengt. 

Je leert gebruik maken van de leerplannen, van onderwijsgerichte ICT-toepassingen en andere media. Door middel van excursies waaraan je zelf een actieve bijdrage levert, leer je uitstappen voorbereiden en realiseren. Je leert de kennis van je leerlingen doelgericht evalueren. Je oefent in het ontwerpen van opdrachten waarin actief leren en differentiatie centraal staan.

Hoe worden vakstudie Latijn, praktijk Latijn en vakdidactiek Latijn geëvalueerd?

Tijdens je opleiding krijg je op regelmatige basis feedback via diverse evaluatievormen. Zo heb je:

  • schriftelijke examens: grammaticale theorie en oefeningen, leesvaardigheid
  • mondeling examens: geziene teksten, cultuur
  • permanente evaluatie: een mythe vertellen, een opdracht Zelfstandig Lezen uitwerken, een museumrondleiding geven, een toets opstellen, ...

Met welk ander onderwijsvak combineer ik best Latijn?

Latijn is combineerbaar met vele vakken, rekening houdend met de combinatiemogelijkheden die de opleiding aanbiedt. Elk vak dat je combineert met Latijn biedt een meerwaarde. Het is en blijft belangrijk dat je kiest op basis van je persoonlijke capaciteiten en interesses.

Zijn er vandaag nog leraren Latijn nodig?

In tegenstelling tot wat soms in de media wordt beweerd, is het vak Latijn springlevend. Er kiezen nog steeds veel leerlingen voor dit vak. Ook in het hervormde secundair onderwijs blijft de positie van het vak gevrijwaard.