Waar kan ik terecht met mijn diploma Latijn?

Lesbevoegdheid:

  • Leraar Latijn in de eerste graad van het secundair onderwijs. Dit diploma wordt ook ‘voldoende geacht’ om Latijn te geven in de tweede graad, m.a.w. schooldirecties kunnen je vragen om in het derde of vierde jaar les te geven

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Educatief medewerker in musea
  • Culturele sector
  • Jeugdwerk