Waar kan ik terecht met mijn diploma muzikale opvoeding?

Lesbevoegdheid:

 • Leraar muzikale opvoeding secundair onderwijs
 • Leraar deeltijds kunstonderwijs (dko): volgende vakken geef je met officiële onderwijsbevoegdheid:
  • Samenzang - lagere graad
  • AMV (algemene muzikale vorming) - lagere graad
  • AMC (algemene muziekcultuur) - middelbare graad
 • ​Leraar lagere school: muziek als onderdeel van muzische opvoeding
 • Leraar (muzikale) expressie in het buso.

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Monitor aan een jeugdmuziekatelier
 • Algemene klassikale cursussen
 • Samenzang en samenspel
 • Individueel instrument
 • Werknemer bij educatieve- en cultuurdiensten bij muziekorganisaties bv. Festival van Vlaanderen, Musica, volksmuziek-instrumentenmuseum, Koor en Stem … 
 • Uitwerken van didactische pakketten
 • Koordirigent bij een parochie- of jeugdkoor
 • Medewerker in een opnamestudio
 • Cultuuranimator in een cultureel centrum
 • Programmabegeleiders met pedagogische doeleinden in muziekculturele huizen, opera, concertzalen …
 • Bibliotheekwezen: afdeling audiovisueel materiaal
 • Assisteren in een muziekhandel
 • Media: programmatie van jeugdprogramma’s op radio en tv