Waar kan ik aan de slag met mijn diploma natuurwetenschappen?

Je hebt lesbevoegdheid als:

  • Lesgever natuurwetenschappen in de 1ste ¬†graad van de A- en B- stroom
  • Lesgever natuurwetenschappen in de 2de graad tso, kso, bso
  • Lesgever natuurwetenschappen in de 3de graad bso

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Educatief medewerker in natuur- en educatieve centra, musea rond natuurwetenschappen, natuurparken ...