Nederlands

Je hebt een hart voor taal en wil die passie delen? In dit onderwijsvak ontdek je het Nederlands in al zijn facetten. Spelling, grammatica, maar ook poëzie en literatuurgeschiedenis passeren de revue. We focussen op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheidtaalbeschouwing en literatuur

We dagen je uit om met creatieve werkvormen zoals workshops of een literatuurwandeling jongeren warm te maken voor Nederlands. Je gaat ook aan de slag met anderstaligen, want je kan ook in het onderwijs van het Nederlands als tweede taal terecht. Er is ook ruimte voor drama en expressie en algemenere thema’s zoals media en communicatie.

  • Geen specifieke voorkennis vereist
  • Knelpuntberoep erkend door VDAB

Waar kan ik terecht met mijn diploma Nederlands?

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak Nederlands?