Waar kan ik terecht met mijn diploma Nederlands?

Met dit diploma haal je lesbevoegdheid voor:

 • Nederlands in de eerste graad, de tweede graad aso, tso, kso, bso en de derde graad van het bso
 • Nederlands voor anderstaligen: volwassenen in NT2-onderwijs en jongeren in OKAN-onderwijs
 • Project algemene vakken geven in de tweede en derde graad bso: je diploma wordt hiervoor voldoende geacht

Je hebt ook perspectieven buiten het onderwijs:

 • bedrijfswereld
 • bankwezen
 • journalistiek, mits bijscholing
 • culturele sector
 • secretariaat 
 • uitgeverij
 • medewerker of auteur van handboeken Nederlands
 • bibliotheekmedewerker

Kan ik verderstuderen na het behalen van een bachelor in het secundair onderwijs, met o.a. Nederlands als onderwijsvak?

In principe wel. Je behaalt altijd credits voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt. Als je wil voortstuderen, worden de inhouden van jouw nieuwe richting vergeleken met die uit je eerdere opleiding. Zo heb je soms recht op vrijstellingen voor literatuur, taalbeschouwing ...

Sommige universiteiten voorzien een schakelprogramma. Dat is een een- of tweejarig opleidingsprogramma van 60 tot 90 studiepunten. Na dat extra programma kan je je Master in de Taal- en Letterkunde behalen. Twee jaar na je professionele bachelor kan je dus je master op zak hebben. Het is belangrijk dat je alle details nagaat bij de universiteit waar je wil verder studeren.