NT2 (Nederlands - niet thuistaal)

Heb je een diploma als leraar kleuter-, lager of secundair onderwijs op zak? Of behaalde je een ander bachelor - of masterdiploma én een lerarendiploma? Dan kun je vanaf september 2019 als extra onderwijsvak Nederlands - niet thuistaal (NT2) volgen.

Afhankelijk van je eerdere vakkencombinatie verwerf je dan in 1 semester of maximaal 1 jaar tijd deze extra lesbevoegdheid.

Met het diploma ‘Nederlands - niet thuistaal’ (NT2) onderwijs je Nederlands aan anderstaligen, met als doel hun kansen in onze maatschappij te vergroten.

Tijdens de opleiding staan we stil bij het taalverwervingsproces van NT2-cursisten en bieden we didactische handvatten. We werpen een blik op het NT2-landschap en coachen je tijdens je praktijkervaringen.

Je loopt stage in een divers werkveld en komt daarbij in contact met verschillende doelgroepen. Zo verbreed je niet enkel je blik op taal en integratie, maar sta je ook stil bij interculturele uitdagingen en kansen.

Waar kan ik terecht met mijn diploma Nederlands-niet thuistaal?