Veelgestelde vragen project algemene vakken

FAQ project algemene vakken

Wat is het profiel van een PAV-student?

Een PAV-student:

  • zet zich actief in om zich de competenties eigen te maken;
  • is bereid zich in te leven in de wereld van de bso-leerling;
  • is geboeid door wat er in de wereld gebeurt en volgt de actualiteit op de voet;
  • kan inhouden op een toegankelijke en creatieve manier aanbieden.

Moet ik voorkennis hebben?

Interesse voor het bso, motivatie en werklust zijn de belangrijkste troeven om te slagen.

Kan ik PAV studeren als ik in het secundair onderwijs geen PAV heb gekregen?

Vermits de vakkennis PAV is opgebouwd uit de vakken Nederlands, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie kan je vanuit diverse richtingen van het secundair onderwijs kiezen voor het vak PAV.

Welke leerstof wordt / welke deelvakken worden behandeld in de lessen vakstudie?

Het vak PAV is in het bso een geïntegreerd vak. Dit betekent dat alle deelvakken in een bepaalde mate aangebracht worden (geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde, biologie, economie). Via projectmatig werken leert een PAV-student deze kennis succesvol in de praktijk brengen.

Welke onderwerpen worden behandeld in de lessen praktijk?

Tijdens de vakdidactiek wordt de integratie van de verschillende vakken een feit. De verbanden worden gelegd. Er wordt vooral gewerkt aan de manier waarop deze vakinhouden aan een divers leerlingenpubliek uit het bso het beste worden aangeboden.

Hoe snel moet ik les kunnen geven?

Je leert stap voor stap hoe je met succes een degelijke lesvoorbereiding opbouwt. Na verloop van tijd krijg je meer bewegingsvrijheid om een eigen lerarenstijl te ontwikkelen, rekening houdend met de aangeleerde vakdidactische principes. Net vóór de schoolstage ben je in staat om een volledige les voor te bereiden.

Welke vaardigheden komen in het vak PAV aan bod?

De vaardigheden uit het leerplan, die jouw toekomstige leerlingen moeten beheersen na een schooljaar, worden uiteraard ook voor jou belangrijk. De grote domeinen zijn:

  • functionele taalvaardigheid (schriftelijk en verbaal communiceren in functionele situaties)
  • functionele rekenvaardigheid (berekeningen maken in functionele situaties)
  • functionele informatieverwerving en –verwerking (opzoeken en verwerken van informatie, o.a. via ICT)
  • organisatiebekwaamheid
  • tijd- en ruimtebewustzijn (de actualiteit en maatschappelijke gebeurtenissen volgen en situeren in tijd en ruimte)
  • moderne vreemde talen (een functionele basis om in het Frans of het Engels voldoende zelfredzaam te zijn in een aantal contexten)

Met welk ander onderwijsvak combineer ik PAV het beste?

PAV kan je met heel wat andere vakken combineren. Wat de werkgelegenheid betreft is het interessant om PAV te combineren met vakken die in het bso of tso gegeven worden. Een vak met een projectmatige of actieve aanpak is ook perfect combineerbaar.