Waar kan ik terecht met mijn diploma project algemene vakken?

Een leerkracht PAV kan lesgeven in het eerste tot zevende jaar beroepsonderwijs, zowel PAV als Mavo (maatschappelijke vorming). Mavo is een integratie van aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. De richtingen waar je terecht komt zijn heel divers en afhankelijk van de school. Dit kunnen richtingen zijn zoals bouw, hout, mechanica, maar ook richtingen als kantoor, voeding- verzorging…

Leerkrachten PAV kunnen eveneens aan de slag in het deeltijds of tweedekansonderwijs.

Lesbevoegdheid:

 • Leraar PAV in de 2de en 3de graad bso (in sommige scholen ook  in de eerste graad)
 • Leraar MAVO in de 1ste, 2de en 3de graad bso
 • Leraar ASPV in het deeltijds onderwijs (dbso)
 • Leraar in het volwassenenonderwijs en het tweedekansonderwijs
 • Leraar in het buso

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Educatieve sector
 • Uitgeverijen
 • medewerker/auteur handboeken
 • Ontwikkelaar van didactisch materiaal
 • Cultureel-recreatieve sector
 • Educatieve diensten van musea en culturele centra jeugdwerking gemeentelijke diensten
 • Medewerker in eventorganisaties
 • Bibliotheekmedewerker
 • (Educatieve) kinderateliers
 • Toeristische sector (vooral voor combinaties met  taalvakken en/of aardrijkskunde)
 • Toeristische diensten
 • Gidsen
 • Journalistiek (bij voorkeur mits aanvullende opleiding)
 • Communicatie-  en voorlichtingsdiensten (vooral voor combinaties met taalvakken)