Waar kan ik terecht met mijn diploma techniek?

Lesbevoegdheid:

  • Leraar techniek in de a- of b-stroom (voorheen technologische opvoeding)
  • Leraar in het buso

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Educatief medewerker/edutainer in een museum of doe-centrum (bv. Technopolis, beroepenhuis… )
  • Vertegenwoordiger in de privésector (eenvoudige technisch-commerciële diensten)
  • Educatieve projectmedewerker bij overheid of in privésector, vzw’s…
  • Administratief medewerker
  • Technisch en/of leidinggevend medewerker in doe-het-zelfzaken, kringloopwinkel of beschutte werkplaats
  • Verantwoordelijke voor productie, logistiek, aankoop, verkoop of kwaliteit in niet al te gespecialiseerde bedrijfsomgevingen