Brugtraject

Waarom?

De stap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs is niet evident. Dat bewijzen de slaagcijfers van de studenten van de eerste schijf. Vooral voor studenten die uit BSO- en sommige TSO-richtingen komen, is deze overstap niet gemakkelijk.

Met dit traject willen we een brug slaan tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. We verlichten het gewone programma van 60 studiepunten en creëren zo ruimte om deze studenten te ondersteunen en bepaalde vaardigheden te versterken.

Voor wie? 

Het programma is niet verplicht maar wordt geadviseerd aan:

 • Eerstejaarsstudenten die in het middelbaar onderwijs weinig of geen ervaring hadden met het zelfstandig verwerken van (veel) leerstof, en het zelfstandig organiseren van hun studie. Bijv. studenten uit minder theoretische richtingen van het TSO, BSO en eventueel ook KSO en niet-moedertaalsprekers Nederlands
 • Studenten die voorzichtig willen starten en nog niet het maximale leerkrediet willen inzetten

Wat? 

Er wordt een traject op 4 jaar aangeboden waarbij in de eerste schijf slechts 42 studiepunten worden opgenomen. In de vrijgekomen tijd worden groepstrainingen aangeboden. Uiteraard is er voor deze studenten ook individuele leer- en taalcoaching mogelijk zoals voor alle studenten. De studenten in het brugtraject zullen ondersteund en begeleid worden door de instroomcoach.

 • De groepstrainingen omvatten: 
 • Analyseren van de instaptoets;
 • Theoretische sessies rond ‘Leren leren’, ‘plannen en timemanagement’, ‘multiple choice vragen’ en ‘concentratie’;
 • Werksessies waarbij rond bovenstaande thema’s met eigen cursusmateriaal aan de slag gegaan wordt;
 • Sessie rond de fysieke en mentale ruimte om te studeren, zowel op de campus (stille werkruimte mediatheek) als thuis;
 • Sessies rond schriftelijke en mondelinge taal;
 • Sessie rond informatievaardigheden;
 • Sessie rond bronvermelding;
 • Verplichte observatie in het kader van PR1;

Inschrijfprocedure:

Via de website van AHS en via de infodagen wordt dit traject voorgesteld aan kandidaat-studenten. Ze kunnen ook  altijd via mail of telefonisch informatie inwinnen via de instroomcoach (Els Landuyt).