Vrijstellingen (EVK: eerder verworven kwalificaties)

Je kunt deze opleiding ook starten met een aantal vrijstellingen, op basis van een aantal eerder verworven kwalificaties (EVK’s). EVK’s zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen.

Studenten die een diploma hoger onderwijs behaalden en een masterproef of bachelorproef hebben gemaakt in die opleiding verwerven een vrijstelling voor de bachelorproef.
Er zijn verder vrijstellingen mogelijk voor de opleidingsonderdelen 'religie, zingeving en levensbeschouwing' en 'communicatieve vorming' op basis van een creditbewijs voor gelijkaardige inhouden.

Verdere vrijstellingen zullen sterk afhankelijk zijn van de gekozen onderwijsvakken en overlapping met de behaalde creditbewijzen. De goedkeuring van een vrijstelling gebeurt dan ook op maat.

Wil jij vrijstellingen verkrijgen? Klik op onderstaande link om de aanvraagprocedure te starten: