Wat na je opleiding?

Je job?

De meeste Educatieve bachelors secundair onderwijs vinden hun weg naar een job in het onderwijs. Je geeft les in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs, voor sommige vakken ook in de 3de graad.

Afhankelijk van je keuze kan je ook terecht in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Studenten bewegingsrecreatie kiezen vaak voor de brede sportwereld en studenten project kunstvakken kunnen in de brede culturele sector aan de slag.

Voel je meer iets voor een ondersteunende functie? Je kan begeleider worden in een internaat of kiezen voor een administratieve of coördinerende job.

 • Lesgever
  - in de 1ste graad van de a-stroom en a-stroom
  - in de 2de graad van het aso, tso, kso en bso
  - in de 2de en 3de graad van het tso en bso (ook 7de specialisatiejaar)
  - lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs
  - in het buso
  - in avondleergangen of het deeltijds onderwijs
  - in het volwassenenonderwijs
  - in het privéonderwijs
 • Begeleider internaat
 • Medewerker in een administratieve functie
 • Medewerker in een coördinerende functie bv. technisch adviseur, graadcoördinator, jaarcoördinator, ICT-coördinator, cultuurcoördinator ...

Ook de mogelijkheden buiten het onderwijs zijn quasi eindeloos, want bedrijven en organisaties zijn altijd geïnteresseerd in bachelors die deskundig zijn in 2 vakdomeinen en leiding kunnen geven. Afhankelijk van je onderwijsvakken zijn er heel wat mogelijkheden.

Ook in het buitenland vinden onze afgestudeerden werk, vaak dankzij hun internationale ervaringen tijdens de opleiding.

 • Vormingssector
  Als lesgever of opleider in mutualiteiten, ziekenhuizen, Syntra-opleidingen ...
 • Toeristische sector
  Als reisleider, kantoorbediende, gids ...
 • Culturele sector
  Als bediende in educatieve musea of centra, cultuuranimator, museumbegeleider, gids ...
 • Administratieve sector
  Als administratief medewerker op een schoolsecretariaat, baliemedewerker, administratief bediende bij de stadsdiensten, bij de provincie, bij de vakbond, in een bibliotheek, bediende bij de federale overheidsdienst of bij de mutualiteit ...
 • Financiële sector
  als bankbediende, verzekeringsagent ...
 • Privésector
  Als commercieel afgevaardigde, technisch afgevaardigde, bediende in hotelwezen of bij uitgeverijen, zaakvoerder, ICT-medewerker, opleider ...
 • Vrijetijdssector
  Sport
  : als medewerker in een sportdienst, een sportfederatie, een evenementenkantoor, een buitensportorganisatie, bij internationale projecten, in de fitness- en gezondheidssector, sportbegeleider van mensen met een beperking, in een bejaardentehuis ...
  Muziek: als koordirigent, programmabegeleider in muziekculturele huizen of opera of concertzalen, bediende in een muziekhandel, medewerker in programmatie van jeugdprogramma’s op radio en tv, ...

Vind ik werk met dit diploma?

Wie een job vindt in de onderwijswereld, doet daar gemiddeld 2 maanden over. Wie een job vond buiten de sector, had gemiddeld 3 maanden nodig om werk te vinden. De jobkansen verschillen per regio en naargelang je vakkencombinatie.

Uit de analyse van knelpuntberoepen van de VDAB 2018 blijkt dat er een tekort is aan leraren secundair onderwijs. Het tekort laat zich vooral voelen in steden en voor techniek, handel-burotica, bio-esthetiek, voeding-verzorging, haartooi, wiskunde en Frans. 

Liever verder studeren?

Zo’n 45% van onze studenten studeert succesvol verder. Aan de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een extra onderwijsvak volgen of een 2de bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld Sociaal werk.

We bieden daarnaast nog mogelijkheden om je kennis te verdiepen:

Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij je diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een master. Alle info vind je op www.ugent.be/studiekiezer.

Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden in heel Vlaanderen.

Professionaliseren

Op de website Partners in Leren van de Arteveldehogeschool vind je alle navormingen rond onderwijs. Je vindt er ook leermateriaal en informatie rond stages.