Bachelor

Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk voor extra onderwijsbevoegdheid, Werken en studeren combineren mogelijk, Afstandsonderwijs mogelijk, Starten in februari mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Campus Kattenberg

Ondersteunende vorming

​Ondersteunende vorming gaat om het verwerken van een brede waaier aan bagage. Hoe begeleid je jongeren optimaal? Hoe ga je met mensen om en hoe communiceer je, zowel verbaal als non-verbaal? Hoe ga je aan de slag met zinvragen die leven bij jongeren? Hoe gebruik je onderzoek en multimedia als lesgever? 

Communicatieve vorming

Als leraar zal je heel veel communiceren. In je klas en daarbuiten voer je heel wat gesprekken met leerlingen, collega’s, ouders, externen... Niet alleen wat je zegt is belangrijk, maar ook hoe je dat zegt en hoe je op een boeiende manier jouw boodschap overbrengt. Daarom volgen alle studenten in de opleiding dit vak, in groepen van 30 à 40 studenten.

Communicatieve vorming?

We bekijken communicatie vanuit 2 invalshoeken: taal en agogiek. In taal hebben we het over mondelinge en schriftelijke taal. Je zal als leraar niet alleen erg veel spreken, maar ook veel schrijven: brieven aan de ouders, uitnodigingen, werkblaadjes, instructies ...

We gaan aan de slag met concreet materiaal en oefeningen en leren je hoe je efficiënt communiceert in een correcte, aantrekkelijke, begrijpelijke en gepaste taal. In het 2de jaar ontdek je hoe je taal kan integreren in alle vakken. Tenslotte is elke leraar een taalleraar.

We onderzoeken ook de agogische kant van communicatie. Eerst en vooral focussen we op jouw eigen communicatiestijl met als belangrijk onderdeel de non-verbale communicatie. We bestuderen ook hoe we anderen waarnemen en wat het effect daarvan is op ons gedrag.

Daarna verleggen we de focus van onszelf naar de ander(en). We oefenen op luister- en gespreksvaardigheden en gaan in op verschillende interacties tussen mensen. Als laatste onderdeel zie je ook hoe je de dynamiek van een hele klas interpreteert en leer je alles over klasmanagement.

(Reid, Geleijnse, & van Tol, sd)
Reid, J., Geleijnse, B., & van Tol, J.-M. (sd). Fokke en Sukke breken het ijs. Opgehaald van www.taalschat.com

Ik ben niet zo goed in taal. Moet ik me zorgen maken?

In het begin van het academiejaar krijg je een mondelinge en een schriftelijke taalscreening. Als daaruit blijkt dat je wat extra hulp kan gebruiken, kan je tijdens het academiejaar terecht bij de taalleerlijn voor extra ondersteuning en oefeningen.

Pedagogische wetenschappen

Wat is het en waarom is het interessant voor toekomstige leraren?

Als leraar ben je ook begeleider en opvoeder van jongeren in ontwikkeling. Pedagogische wetenschappen omvat verschillende opleidingsonderdelen die je voorbereiden op die bredere rol. Je ontdekt de leefwereld van jongeren en leert hoe je een positieve sfeer in de klas creëert. Je komt alles te weten over hoe leerlingen leren en hoe je hen kunt boeien en motiveren.

Ik twijfel nog of ik leraar wil worden. Zijn pedagogische wetenschappen ook een meerwaarde voor andere sectoren?

De vaardigheden die je ontwikkelt in pedagogische wetenschappen, zoals bijvoorbeeld samenwerken en feedback geven, en de tools die je aangereikt krijgt om voor een groep te staan en lessen op te bouwen, worden in heel wat sectoren sterk geapprecieerd. Ook als trainerjeugdwerkergidscultureel werker en coach ga je op weg met mensen die iets willen leren. Bovendien staan we stil bij heel wat maatschappelijk relevante thema’s: diversiteit, technologisering, psychisch welbevinden, kansarmoede…

Moet ik voor de opleidingsonderdelen binnen pedagogische wetenschappen veel uit het hoofd leren?

We verwachten geen ‘papegaaienwerk’. Het is de bedoeling dat je de leerinhouden begrijpt en kunt toepassen. Tijdens de lessen maken we de theorie concreet met praktijkvoorbeelden.

Hoe groot zijn de lesgroepen?

De groepsgrootte varieert sterk per opleidingsonderdeel. Soms volg je les met een 40-tal studenten, soms met 200 in aula. De docenten passen hun werkwijze zo aan dat je altijd goed begeleid wordt en (digitaal) vragen kan stellen.

Religie, zingeving en levensbeschouwing

Wie vind/vond jij een goede leraar in de secundaire school? Wat maakt iemand tot een goede leraar? Is een goed leraar zijn alleen de som van alle verworven kennis en vaardigheden of heeft dit ook te maken met wie je bent, met jouw identiteit als leraar?

In het vak ‘religie, zingeving en levensbeschouwing’ gaan we dieper in op een ‘geïntegreerde benadering’ van leraarschap. We doen dit aan de hand van de ‘identiteitsdriehoek’:

  1. Wie ben ik? Wat is mijn verhaal? Waar sta ik voor? Hoe sta ik tegenover mensen met een andere levensbeschouwing? (persoonlijke identiteit)
     
  2. Welke leraar wil ik zijn? Hoe ga je als leraar om met diversiteit in je klas? Wat als mijn persoonlijke overtuigingen botsen met wat van mij verwacht wordt als leraar? Moet ik als leraar ook een goed mens zijn? (professionele identiteit)
  3. Wat verwacht een school van mij? Moet je katholiek zijn om in een katholieke school te werken? Hoe kan ik bijdragen aan de identiteit van mijn school?

We gaan dieper in op volgende onderwerpen: omgaan met diversiteit, ethische debatten, de filosofie van geluk, kennismaken met jouw eigen levensbeschouwing, de katholieke dialoogschool, omgaan met verlies en verdriet (op school) etc.

We werken blended: video- en tekstmateriaal kan je thuis met online opdrachten verwerken. In de contactmomenten wordt extra verduidelijking gegeven, kunnen vragen gesteld worden en gaan we in gesprek over de inhoud.

Onderzoek en multimedia

Onderzoek en multimedia zijn 2 vaste waarden in het hedendaagse onderwijs. Je geeft immers les aan leerlingen die met multimedia opgegroeid zijn. Het is dan ook belangrijk om algemene multimediavaardigheden te beheersen. Er zijn ook 2 ICT-pakketten waarin je een elektronisch rekenblad en een presentatiepakket technisch correct leert gebruiken. 

In het onderdeel 'multimedia' leer je de didactische meerwaarde kennen van multimedia in het onderwijs in praktijkgerichte sessies. Zo leer je digitale schoolborden gebruiken, interactieve oefeningen maken, digitale bronnen raadplegen, sociale media aanwenden voor je lessen en film en geluid monteren. Je krijgt ook inzicht in het gebruik van een elektronische leeromgeving.

In het onderdeel 'onderzoek' krijg je enkele basiscompetenties van de leraar als onderzoeker en innovator aangereikt. Je leert terminologie en onderzoeks- en verwerkingsmethoden kennen.

Geen specifieke voorkennis vereist. Er zijn aanbod gestuurde monitoraten en de docenten staan klaar om extra uitleg te geven indien nodig.

De nodige software kan je gratis te downloaden.

De lessen bestaan uit 6 praktische workshops in kleine groepen, rond de thema’s ‘didactische tools’, ‘beeld en geluid’, ‘sociale media in de klas’, ‘digitale leerplatformen’, ‘het digitaal klaslokaal’ en ‘onderzoek’.

Bachelorproef 

In het 3de jaar werk je een bachelorproef uit. Tijdens de bachelorproef ga je vanuit een onderzoekende houding aan de slag met een zelfgekozen vraag of probleem uit de beroepspraktijk. Je werkt in team en doorloopt een praktijkgerichte onderzoekscyclus. Wat je maakt is praktisch bruikbaar en toepasbaar in de onderwijspraktijk bijv. in een school, klas, door leerkrachten, in een organisatie…

Tijdens de uitwerking van je bachelorproef ontwikkel je competenties die je onder de knie moet hebben om te functioneren in het werkveld. Vaardigheden zoals probleemoplossend denken, kritisch denken, creatief denken, samenwerken, in staat zijn om informatie te vinden en die op een correcte manier te verwerken, aandacht hebben voor verzorgde presentatie en taal ... zijn maar een greep uit de vele competenties die je ontwikkelt.

Aan het einde van het academiejaar presenteer je met een poster je bachelorproef aan een breed publiek uit het werkveld. Onze bezoekers zijn steeds verrast over het hoge niveau van de bachelorproeven en het interessante materiaal dat onze studenten hebben ontworpen.

Hoeveel kosten de vakken ondersteunende vorming?

COMMUNICATIEVE VORMING

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Totale prijs boeken

 

 

-

Totale prijs syllabi

€ 23,00

€ 9,00

-

Kopiekosten

€ 5,00

€ 5,00

-

TOTAAL

€ 28,00

€ 14,00

-

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Totale prijs boeken

€ 95,00

€ 27,00

€ 40,00

Totale prijs syllabi

€ 35,00

€ 12,00

€ 12,00

Kopiekosten

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

TOTAAL

€ 135,00

€ 44,00

€ 57,00

RELIGIE, ZINGEVING EN LEVENSBESCHOUWING

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Totale prijs boeken

€ 15,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale prijs syllabi

€ 12,00

€ 8,00

€ 9,00

Kopiekosten

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

TOTAAL

€ 32,00

€ 13,00

€ 15,00

ONDERZOEK EN MULTIMEDIA

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Totale prijs boeken

-

€ 30,00

-

Totale prijs syllabi

-

 

-

Kopiekosten

-

 

-

TOTAAL

-

€ 30,00

-

PRAKTIJK

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Totale prijs boeken 

 

 

 

Totale prijs syllabi

 

 

 

Kopiekosten

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

TOTAAL

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

BACHELORPROEF

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Totale prijs boeken

 

 

€ 0,00

Totale prijs syllabi

 

 

€ 5,00

TOTAAL

 

 

€ 5,00