Wiskunde

Kiezen voor wiskunde is:

  • je laten uitdagen door logisch redeneren en het oplossen van wiskundeproblemen in uiteenlopende contexten. Wiskunde is tegelijk theoretisch, toepassingsgericht én artistiek.
  • je laten meevoeren doorheen de tijd, want wiskunde is tegelijk oeroud én brandend actueel.
  • je doorzettingsvermogen, enthousiasme, geduld en creativiteit inzetten om wiskunde uit te leggen aan jongeren

Je inhoudelijke vorming wordt verruimd en je kennis verdiept. Met oefeningen worden rekenvaardigheden, methodes en begrippen uit het secundair onderwijs opgefrist. Daarnaast wordt je kennis verder onderbouwd met logica, getallenverzamelingen, meetkunde, algebra, statistiek en analyse. Je leert omgaan met nieuwe onderzoeksmethodes en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Het gebruik van de grafische rekenmachine, aangepaste software en wiskunde-applets met de computer zijn verweven in de verschillende leerinhouden.

  • Ook ideaal voor een job in het bank- en verzekeringswezen, voor secretariaatswerk op scholen of planning in bedrijven…
  • STEM-vak
  • Grafisch rekenmachine noodzakelijk. TI-84, TI-84 Plus, TI-8 of TI-83 Plus zijn prima, ook Casio of HP is bruikbaar. TI-Nspire wordt niet toegelaten op examens.
  • De leerstof wiskunde t/m 4ASO (niveau 5u) zou je vlot onder de knie moeten hebben. Indien je in het secundair weinig wiskunde hebt gehad, verwachten we dat je een tandje bijsteekt om je kennis bij te schaven. Wil je een duidelijk beeld krijgen over je eigen basiskennis? Maak dan deze test!
  • Meer weten? Kom langs op de infodag of volg een proefles in het 2de semester  


Waar kan ik terecht met dit diploma wiskunde?

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak wiskunde?