Waar kan ik terecht met dit diploma wiskunde?

Lesbevoegdheid

  • Leraar wiskunde in de 1 ste en 2 de graad van het secundair onderwijs
  • Leraar in het beroepsonderwijs tot en met het 7 de jaar
  • Leraar in het buitengewoon secundair onderwijs
  • Naast het lesgeven krijgen heel wat afgestudeerden coördinatietaken in het onderwijs

Perspectieven buiten het onderwijs

  • Bank- en verzekeringssector
  • Ook in andere bedrijven worden de afgestudeerden wiskunde tewerkgesteld. Ze komen dikwijls terecht in de planning van een firma en in de IT-sector.