Bachelor

Ergotherapie

180 studiepunten, Campus Kantienberg

Vraag je brochure aan per post of via e-mail.

Kwaliteitsvol leren

Je schrijft je in voor een kwaliteitsvolle opleiding. De kwaliteit van de opleiding wordt voortdurend gemonitord en verbeterd. Bekijk onze accreditatie, opleidingsreview of de opleiding in cijfers.

Accreditatie

De Bachelor Ergotherapie is een erkende opleiding. Ze werd geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Lees hier meer.

Opleidingsreview

In 2016 werd de opleiding beoordeeld door een onafhankelijk panel van deskundigen. De opleiding werd positief beoordeeld. 

In de Bachelor Ergotherapie zijn de hartelijkheid, betrokkenheid en expertise van de docenten en het opleidingsmanagement een grote troef. Er is een sterke theoretische onderbouwing en een focus op creativiteitinnovatie en ondernemerschap. Eveneens positief is de voeling met het werkveld, waardoor innoverende initiatieven en ideeën kunnen worden gerealiseerd.

De opleiding heeft een voortrekkersrol in het ergotherapeutisch veld in Vlaanderen. Er is een indrukwekkende waaier aan begeleiding en ondersteuning aanwezig. Ook de faciliteiten op campus Kantienberg en het vaardigheidscentrum in AZ Maria Middelares vormen een heel sterke leeromgeving. Er is bovendien een grote aandacht voor kwaliteitszorg.

Lees het volledige rapport hier.

Opleiding in cijfers

Hoeveel studenten volgen deze opleiding? Welk diploma behaalden deze studenten in het secundair? Hoelang doen studenten over het behalen van het diploma? Lees hier de antwoorden!