Onze aanpak

Bachelor in de ergotherapie is een veelzijdige opleiding met veel tewerkstellingsmogelijkheden. We gaan samen op pad en besteden veel aandacht aan jou als persoon.

We ondersteunen je graag bij je professionele en persoonlijke groei. Trajectcoaching gebeurt individueel en is uitdrukkelijk gepland doorheen het hele opleidingsprogramma.

Via diverse aantrekkelijke werkvormen leer je met plezier zelfstandig werken en studeren. Dankzij de modulaire opbouw is je opleiding flexibel. Meteen na elke module volgt een evaluatie.

Het opleidingsprogramma is actueel en competentiegericht. Als student leer je het dagelijkse handelen van je cliënt doorgronden. We geven je ook ruimte om na te denken over fundamentele vragen. Zo groei je tot een professionele zorgverstrekker die elke cliënt coacht naar zelfstandig handelen.

Via buitenlandse stagemogelijkheden en internationaal gerichte keuzevakken zetten we ten slotte de deuren van de wereld voor je open. En onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert, vindt vlot de weg naar de arbeidsmarkt.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

In het eerste jaar focust de opleiding zich op het (gezonde) menselijke handelen en het opnieuw mogelijk maken van het handelen wanneer dat niet meer lukt bij kinderen, volwassenen en ouderen. Ook staan we stil bij het eigen professioneel handelen als toekomstig ergotherapeut.

Het eerste jaar bestaat uit vier modules van 15 studiepunten die een aantal vakken bundelen. Na iedere module volgt een evaluatie. De modules richten zich op inzicht in het (eigen) menselijk handelen, het handelen mogelijk maken, het methodisch werken als ergotherapeut op stage en handelingsproblemen bij specifieke doelgroepen.

Je maakt kennis met het toekomstige werkveld via onder andere stage en studiebezoeken. Psychologie, sociologie, anatomie, recht en statistiek komen gericht aan bod. Je vertaalt ze ook onmiddellijk in de ergotherapeutische praktijk.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 21 uur les per week. Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden … Alles samen zal je zo’n 45 uur per week investeren in je opleiding.

Krijg ik les in grote groepen?

Voor de algemene vakken zoals anatomie, psychologie en theoretische duidingen krijg je les in een grote groep in een aula. Voor de practica, waarin je zelf aan de slag gaat, werk je in kleinere praktijkgroepen van maximaal 25 studenten.

We werken zo veel mogelijk in kleine groepen om de vaardigheden en attitudes goed onder de knie te krijgen.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

In het tweede jaar ligt de focus op het werken met verschillende doelgroepen in verschillende leefdomeinen als ergotherapeut. Methodisch en klinisch evidence-based werken staat centraal: je leert een ergotherapeutische hulpvraag definiëren, evidence-based plannen en oog hebben voor management en kwaliteitszorg.

Daarnaast loop je zes weken stage en begin je met de voorbereiding van je bachelorproef.

Tijdens de laatste vier modules in het derde jaar verdiepen we ons meer in complexe situaties en doorloop je op een meer zelfstandige manier het methodisch werken als ergotherapeut. Dat doe je tijdens de lessen klinisch redeneren en je stage.

Je leert ook interdisciplinair samenwerken in de gezondheidszorg en schrijft je bachelorproef. Via keuzevakken krijg je ook de kans om de opleiding te verbreden of te verdiepen.

Het doorlopen van twee grote stageperiodes maakt je ten slotte helemaal klaar voor de stap naar het werkveld.

Instroomgesprek

Voor je je inschrijft, nodigen we je uit op een persoonlijk en verplicht instroomgesprek. Dat is niet bedoeld om je al dan niet te selecteren, wel om samen te bepalen of de professionele bachelor Ergotherapie echt iets voor jou is.