Praktijk, stage en bachelorproef

De practica maken onze opleiding écht. Ergotherapeutisch handelen leer je door te doen.

Stage

In elk opleidingsjaar loop je stage. Naarmate de opleiding vordert, neemt de stage in duur toe en vergroot je zelfstandigheid op het vlak van ergotherapeutisch denken en handelen.

Eerste jaar:

  • Attitude- en kijkstage (4 studiepunten)

Tweede jaar:

  • Ergotherapie in de reële beroepscontext (12 studiepunten)

Derde jaar:

  • Stage: integratie van het therapeutisch handelen (12 studiepunten)
  • Stage: professionalisering van het therapeutisch handelen (15 studiepunten)

Bachelorproef

In het derde jaar schrijf je een bachelorproef. Die is jouw kans om je te profileren in een onderwerp naar keuze én een visitekaartje voor je toekomstige werkgever.