Bachelor

Ergotherapie

180 studiepunten, Campus Kantienberg

Vraag je brochure aan per post of via e-mail.

Verkort traject en vrijstellingen

Je kan de opleiding Ergotherapie starten met een aantal vrijstellingen, op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s). Dat zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen. Met dit stappenplan kan je je vrijstellingen aanvragen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je trajectbeheerder via Ann Van de Velde of Hilde Vandevyvere.