Bachelor

Ergotherapie

180 studiepunten, Campus Kantienberg

Vraag je brochure aan per post of via e-mail.

Wat zal je leren?

Ergotherapeuten zijn generalisten, anders dan de meeste paramedische beroepen. Het uitgangspunt van ergotherapie is dat ieder mens recht heeft op eigen betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van deze dagelijkse activiteiten opdat mensen kunnen participeren in de eigen leefomgeving, op school, in hun vrije tijd of in de job.

Als ergotherapeut kun je aan de slag in heel veel verschillende organisaties. Je werkt met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen samen of je adviseert aan groepen medewerkers van een bedrijf of een organisatie. In het werken met cliënten focus je op het (her)aanleren van mogelijkheden bij een individu en zal je waar nodig de omgeving aanpassen of gebruiken. Je leert vooral creatief en flexibel te zijn. Daarbij is ergotherapie gericht op het behoud van de eigen regie en inclusie, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Meer details over het curriculum van deze opleiding vind je in onderstaande ECTS-fiche.

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.