Bachelor

Grafische en Digitale Media

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk voor bepaalde richtingen, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke

Benieuwd hoe het campusleven eruitziet dit academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Startcompetenties

Algemene competenties

Motivatie en passie

Hoger onderwijs betekent intensief en voortdurend met je studiegebied bezig zijn. Een lesweek bestaat minstens uit 38 uur, verdeeld tussen les volgen en zelfstandig werk. Het is dus belangrijk om gemotiveerd en vol passie te starten. Dan heb je meteen een belangrijke troef in handen om te kunnen slagen.

Interesse en leergierigheid

Nieuwsgierig, ondernemend en brede interesses: herken je jezelf in die beschrijving? In dat geval past de opleiding Grafische en Digitale Media zeker bij jou. Je wordt klaargestoomd voor een sector die voortdurend in ontwikkeling is. We verwachten dan ook van onze studenten dat ze openstaan voor die evoluties en ze op de voet volgen.   

Doorzettingsvermogen en taakgerichtheid

Je beschikt over een grote portie doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Dat betekent dat je in staat bent om opdrachten tijdig tot een goed einde te brengen. Je zet je actief in en benadert medestudenten, docenten, personeel en directie met openheid en respect.

Studievaardigheid

Studievaardigheid is een breed begrip. Het gaat onder andere over de studiemethode en –houding. Wat het precies voor ons betekent? Wij verwachten van onze studenten dat ze:

 • Zelfstandig kunnen studeren aan de hand van cursusmateriaal en handboeken
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Een tekst kunnen structuren
 • Verbanden kunnen leggen tussen de leerstof
 • Abstracte principes kunnen toepassen in realistische situaties
 • Meerdere bronnen kunnen samenvoegen
 • Een goede planning opstellen om studeren en ontspanning te combineren

Communicatievaardigheid

Je kan helder en op een gestructureerde manier boodschappen overbrengen, zowel verbaal als non-verbaal.

Literatuur – Mediatheek

De grafische en multimediawereld evolueert razendsnel. Het is dan noodzakelijk om regelmatig door de vakliteratuur te bladeren. En daarvoor kan je altijd in de mediatheek van onze opleiding terecht.

Specifieke competenties

Lay-out en vormgeving

Je moet geen kunstenaar zijn om de opleiding Grafische en digitale media te kunnen volgen. We vragen echter wel om je compositorische vaardigheden te ontdekken en je creativiteit aan te spreken.

Wiskundig inzicht

Wiskundig inzicht speelt niet alleen een belangrijke rol voor foto- en colorimetrie, maar is ook noodzakelijk voor andere vakken. Elementaire wiskundige vaardigheden zoals de regel van drie, percentages berekenen en grafieken interpreteren komen tijdens de opleiding zeker aan bod.

Elk jaar wordt er een instapcursus wiskunde voorzien, specifiek voor Grafische en digitale media.

 Wat moet je als student beheersen?

 • Algebra: de regel van drie, werken met breuken, percentages en machten, oplossen van vergelijkingen van de eerste en tweede graad of stelsels met substitutiemethode.
   
 • Analyse: werken met functies (functiewaarden berekenen, stijgen of dalen, tekenverloop, nulpunten), grafieken op basis van een functie kunnen tekenen en interpreteren.
   
 • Meetkunde: oppervlakte en omtrek van rechthoeken en cirkels bepalen, rekenen in rechthoekige en willekeurige driehoeken, vergelijking van een rechte, driehoeksmeetkunde, werken met graden en radialen.

Computervaardigheid

Voor deze opleiding is het belangrijk om graag met de computer te werken. Je kan goed overweg met het Windows- en/of Mac OS-besturingssysteem, het beheren van bestanden en een tekstverwerkingsprogramma. Internetdiensten zoals e-mailen of gericht zoeken kennen geen geheimen voor jou. Het schrikt je bovendien niet af om je technische kennis zelfstandig bij te schaven. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden