Bachelor

Grafische en Digitale Media

180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke

Starten in februari

Kan je door omstandigheden pas in februari instappen? In het tweede semester kan je je inschrijven voor een studieprogramma van 30 studiepunten. Je krijgt dan een aantal opleidingsonderdelen uit het eerste en het tweede semester van de eerste schijf. Het volgende academiejaar neem je de andere opleidingsonderdelen van de eerste schijf op, aangevuld met een aantal opleidingsonderdelen van de tweede schijf. Op die manier kan je je programma spreiden over 3,5 jaar. Het tweede semester start op 10 februari 2020 volgens jouw lessenrooster.