Vrijstellingen

Je kan de opleiding ook starten met een aantal vrijstellingen. Die worden toegekend op basis van een aantal EVK’s, voluit eerder verworven kwalificaties. Dat zijn creditbewijzen, getuigschriften of studiebewijzen uit binnen- of buitenland die aangeven dat een formeel leertraject werd doorlopen.

Wil je een vrijstelling aanvragen? Mail naar ibm@arteveldehs.be