Partners in Leren

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij het onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. De bacheloropleidingen in het onderwijs van de Arteveldehogeschool bieden onder die noemer een brede waaier aan professionaliseringsmogelijkheden aan. 

Je kan bij Partners in Leren terecht voor:

  • een eenmalige praktijkgerichte navorming
  • een kort professionaliseringstraject
  • een opleidingsonderdeel uit een langer traject
  • dienstverlening in het kader van lopende onderzoeksprojecten
  • begeleiding en coaching op maat van jouw team of school

Het volledige aanbod ontdek je op de website van Partners in Leren.