Programma

De opleiding is opgebouwd rond drie opleidingslijnen. Die zorgen verspreid over de drie jaar voor samenhang.

Lijn Begeleiden van kinderen: We leren van hoe kleuters leren.

Lijn Samen school maken in de samenleving: Met het venster op de wereld.

Lijn Professionaliseren: Niet doen zonder denken, niet denken zonder doen.


De opleiding biedt een reguliere dagopleiding en een SWITCH-traject aan.

  •  Klik hier voor een overzicht van de vakken in het reguliere traject voor academiejaar 18-19.
  • Via SWITCH kan je de opleiding combineren met werk en gezin. Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, kan je via het SWITCH-traject ook een bijkomend diploma Leraar kleuteronderwijs behalen. In sommige gevallen is VDAB-ondersteuning mogelijk. 

Semestersysteem (SEM) -  Studiepunten (SP)
Raadpleeg de ECTS-fiches voor meer informatie over elk opleidingsonderdeel.

Downloaden