SWITCH: studeren en werken combineren

Leraar kleuteronderwijs: SWITCH-traject

Droom je ervan om de juf of meester te worden van jonge kinderen? Wil je studeren combineren met werk of een gezin? Wil je een tweede diploma behalen? Dan kan je samen met ons studeren combineren via één van de vier SWITCH-trajecten waar we contact, begeleiding, opdoen van stage-ervaring en de zorg voor jou belangrijk vinden.

Download de brochure

Trajecten

Ga je voor een SWITCH-traject Leraar Kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool, dan zijn er vier mogelijkheden, afhankelijk van jouw situatie. Bekijk het filmpje bovenaan deze pagina en/of lees hieronder de uitleg.

 1. Nog niet in het bezit van een diploma in het hoger onderwijs? Dan heb je twee opties:

  a. Wil je studeren combineren met deeltijds werken of een gezin? Dan is ons vierjarige traject (bekijk het traject binnenkort hier) vast iets voor jou. Ben je werkzoekend? Dan kom je misschien in aanmerking voor VDAB-ondersteuning. Bekijk de mogelijkheden hieronder bij 1b. In het vierjarige traject verwachten we dat je twee dagen per week beschikbaar bent voor de opleiding. Vrijdag is de vaste lesdag/examendag. Verder loop je wekelijks stage op donderdag. Soms wordt de donderdag ook gebruikt voor lessen/workshops. Mogelijks vinden enkele lessen/examens uitzonderlijk ’s avonds plaats.

  b. Ook voltijds studeren in een aangepast driejarig traject (bekijk het traject binnenkort hier) kan als je nog geen diploma hoger onderwijs behaalde. Afhankelijk van je situatie als werkzoekende kan je eventueel op steun van VDAB rekenen. In het voltijds driejarige traject heb je maximaal 3 dagen les (maandag, donderdag, vrijdag – onder voorbehoud) zodat de studie gecombineerd kan worden met een gezin. Uitzonderlijk is het mogelijk dat een les/examen op een avond gepland wordt. In het begin van de opleiding loop je wekelijks op dinsdag stage. Gaandeweg doe je ook grotere stageblokken (meerdere dagen stage per week).
   
 2. Reeds in het bezit van een diploma hoger onderwijs? Ook dan heb je twee opties:

  a. Je kan studeren combineren met deeltijds werken of je gezin in een driejarig traject met vrijstellingen (bekijk het traject binnenkort hier en bekijk hier de mogelijke vrijstellingen).
  Ook in het driejarige traject is vrijdag de vaste lesdag en benut je verder wekelijks op donderdag een vaste dag voor stage. Op die donderdagen worden ook soms lessen of bijkomende activiteiten voorzien. Uitzonderlijk is het mogelijk dat een les/examen op een bijkomende avond gepland wordt.

  b. Wil je snel een bijkomend diploma Leraar Kleuteronderwijs behalen omdat je meer tijd aan je studie kan spenderen? Dan biedt het voltijdse tweejarige traject met vrijstellingen (bekijk het traject binnenkort hier en bekijk hier de mogelijke vrijstellingen) zeker een antwoord op je vraag. 
  Je komt gemiddeld 2 dagen per week naar de campus voor les (maandag/donderdag EN vrijdag -  onder voorbehoud) zodat de combinatie met je gezin mogelijk blijft. Uitzonderlijk is het mogelijk dat een les/examen op een bijkomende avond gepland wordt. In het begin van de opleiding loop je wekelijks op donderdag stage. Snel doe je ook grotere blokken stage (meerdere dagen per week).

Het is dus niet mogelijk om een SWITCH-opleiding Leraar kleuteronderwijs te volgen in combinatie met een voltijdse job omdat we resoluut kiezen voor voldoende contactonderwijs en stage. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wekelijkse contact met medestudenten en docenten bijdraagt tot studiesucces. Daarnaast is het belangrijk en fijn om te weten dat je terecht komt op een stageschool waar je stage loopt met een aantal SWITCH-medestudenten onder begeleiding van een stagebegeleider die het reilen en zeilen van switch goed kent.

 

Interesse?

Bekijk hier de uitgebreide folder van onze SWITCH-trajecten. Neem gerust contact op met Nikolaas Arts (09 234 88 40) voor vrijblijvende informatie.

Als de SWITCH-opleiding je interesseert, kan je inschrijven voor een oriëntatiegesprek. Dat kan plaatsvinden op een infodag of een moment dat past voor jou. Tijdens het oriëntatiegesprek beantwoorden we al je vragen zodat je goed kan inschatten wat de opleiding inhoudt. Verder staan we samen stil bij de vraag of de studie aansluit bij jouw specifieke situatie. De factoren motivatie, jouw studievaardigheden, steun van je omgeving en tijd komen aan bod. Na het oriëntatiegesprek ontvang je een attest van deelname waarmee je eventueel kan inschrijven voor de opleiding.

 • Wil je inschrijven voor een oriëntatiegesprek op een infodag? Via deze link kan je inschrijven. Bij een succesvolle inschrijving krijg je een bevestigingsmail. Inschrijven voor een oriëntatiegesprek op een infodag, is wel noodzakelijk. Als je niet ingeschreven bent, kunnen de wachttijden oplopen tijdens drukke infodagen. 
 • Wil je inschrijven voor een oriëntatiegesprek op een andere dag dan de infodag? Dan maak je best een afspraak via mail met Nikolaas Arts.