Onze aanpak

Leraren lager onderwijs zijn duizendpoten. Ze kunnen overweg met de computer, drukken zich helder uit in het Nederlands en het Frans, hebben een kijk op godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde en milieu, komen expressief uit de hoek en ga zo maar door.

Toegegeven, het is niet niks. Daarom bieden we je een eigentijdse en competentiegerichte opleiding waardoor je een bekwame, kritische leraar wordt. Bij ons geen wereldvreemde theorieën, wel bruikbare inzichten en noodzakelijke achtergronden.

We richten ons op de toekomst en de volle breedte van het beroep. Je kijkt verder dan wat leraren vandaag doen en besteedt aandacht aan alle aspecten van de job. Zo bereiden we je ook voor op levenslang leren.

Wie afstudeert, is niet alleen een startbekwaam, pedagogisch en didactisch onderlegd leerkracht, maar heeft dankzij het bachelordiploma ook troeven in huis die bij andere jobs van pas komen. Werk is trouwens verzekerd: de opleiding bereidt je voor op een job waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. Het duurzame diploma maakt je gegeerd bij werkgevers en geeft je bagage op korte én lange termijn.

Geen anonimiteit

We maken er een erezaak van: bij ons verdrink je niet in de massa. Van anonimiteit is dus geen sprake. Een trajectcoach is je begeleider en je werkt intens samen met de studenten van je leergroep. Gaandeweg leg je eigen accenten en kan je jezelf profileren, bijvoorbeeld via een buitenlands traject. In de opleidingslijn taal-expressie-communicatie kies je de vaardigheid waarvoor je wil gaan.

NIEUW: Ateliers 

De ateliers zijn het kloppend hart van de opleiding. Ze zorgen ervoor dat je continu praktijk en theorie koppelt. De ateliers lopen doorheen de hele opleiding. Ze vinden afwisselend plaats op de campus en in een basisschool.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

In het eerste jaar leggen we de basis van je opleiding en je vorming. We focussen op een brede kennismaking met de basisschool, op inhoud en didactiek van de leergebieden wiskunde, nederlands en wereldoriëntatie. Dit alles gelinkt aan pedagogisch en didactisch handelen met veel interesse voor de leefwereld van kinderen. Vermits samenwerken vandaag de dag één van de basiscompetenties is van de leraar, zetten we vormen van teamteaching in van bij de start. We zijn dus van boij de start begaan met je professionele en persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel lesuren heb ik?

In het begin van elk semester heb je elke week 4 dagen les, in totaal maximaal 24 uur per week. De lesvrije dag is ideaal om te studeren en opdrachten grondig uit te werken. In de tweede helft van elk semester heb je 2 lesdagen en 2 dagen atelier, 1 op de basisschool en 1 op de campus. 

Krijg ik les in grote groepen?

In je leergroep zitten ongeveer 18 studenten. Ateliers volg je met 2 leergroepen samen, andere lessen met 4 leergroepen samen.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

In het tweede en derde jaar werken we verder vanuit dezelfde principes. We zetten ook in op maatschappelijke dienstverlening en op differentiatie en inclusie. Je kunt ook keuzevakken kiezen en in het derde jaar een bachelorproef uitwerken. 

Opleidingslijnen

Onze opleiding is opgebouwd rond vier opleidingslijnen, die vanaf het eerste jaar duidelijk naar voren komen. Bedoeling is dat je uitgroeit tot een bekwame, kritische leraar. Dat doe je door kennis op te bouwen en vaardigheden en attitudes te verwerven.

  • Ateliers en stage
  • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
  • Inhoud en didactiek van de leergebieden
  • Pedagogische en didactische wetenschappen

Hoeveel kost deze opleiding?

Naast het inschrijvingsgeld kost de opleiding voor een eerstejaarsstudent nog ongeveer € 700: voor boeken, cursusmateriaal en ander didactisch materiaal.