Wat na je opleiding?

Je job

Als bachelor ben je breed opgeleid en kan je op veel plaatsen aan de slag. Maar de meeste van onze afgestudeerden worden natuurlijk leraar. Enthousiasme is een belangrijke succesfactor in je job: de zin om je 100 % te geven.

Waar kan ik terecht met mijn diploma?

De meeste van onze afgestudeerden worden natuurlijk leraar. Uiteraard kan je terecht in het gewoon lager onderwijs van alle onderwijsnetten, maar ook het buitengewoon lager onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs zijn mogelijk. In Wallonië kan je aan de slag in een immersieschool, waar je een deel van de lessen in het Nederlands geeft.

Als professionele bachelor ben je breed opgeleid en kan je ook op veel andere plaatsen aan de slag. Zo stellen de educatieve diensten van musea, bibliotheken, gemeentebesturen en humanitaire organisaties geregeld leerkrachten te werk, bijvoorbeeld als educatief medewerker.

Hoe ziet een werkdag van een leerkracht lager onderwijs eruit?

Leraar zijn is geen nine-to-five job. Een werkdag start meestal rond 8 uur met toezichten of de voorbereiding van de lessen. Om 16 uur luidt de schoolbel, maar voor de leerkracht ligt er nog werk te wachten: verbeteringen, lessen bijsturen en voorbereiden voor de volgende dagen, materiaal aanmaken, overleggen met collega’s ... Een groot deel van dat naschoolse werk kan je thuis doen.

Hoeveel verdien ik als beginnende leerkracht?

Voor de nettomaandwedde van een startende leerkracht lager onderwijs, controleer je barema 148. Het precieze bedrag hangt af van je persoonlijke situatie (gehuwd, kinderen, tijdelijk of vastbenoemd ...). Een leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs en leraar secundair onderwijs - groep1 (regent) verdienen precies evenveel. 

Wat zijn mijn carrièrekansen?

Met enkele jaren ervaring op de teller kan je doorgroeien naar de functie van zorgleerkracht, taakleerkracht, ICT-coördinator, beleidsondersteuner …  Je kan ook een directiefunctie uitoefenen of examen afleggen voor een ambt bij de onderwijsinspectie of pedagogische begeleidingsdienst.  Solliciteren voor een functie als praktijklector in de lerarenopleiding in een hogeschool of tijdelijk werken in een onderwijsgerelateerde organisatie, behoort ook tot de mogelijkheden.

Mag ik godsdienst geven als ik afgestudeerd ben? Hoe vraag ik het mandaat aan?

Zie FAQ.

Vind ik werk met dit diploma?

Leraren lager onderwijs zijn erg in trek. Afgestudeerden doen er gemiddeld één maand over om een job als leraar te vinden. Wie een job vindt buiten de sector, heeft ook gemiddeld een maand nodig om werk te vinden.

Liever verder studeren?

Zo'n 14 % van onze studenten studeert verder.  De Arteveldehogeschool biedt een hele waaier aan mogelijkheden om je kennis te verdiepen:

Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je nog tal van andere bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding, bijvoorbeeld Master in de pedagogische wetenschappen. Alle info vind je op www.ugent.be/studiekiezer.

Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden in heel Vlaanderen.